ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 1,209 ตำแหน่งงาน
  Ultimate International Marketing Co.,Ltd.'s banner
  Ultimate International Marketing Co.,Ltd.'s logo

  Sales & Marketing (Trainee)

  Ultimate International Marketing Co.,Ltd.
  กรุงเทพมหานครTHB 16K - 25K /เดือน
  • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
  • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
  • เพศหญิง ชาย สัญชาติไทย
  Ultimate International Marketing Co.,Ltd.'s banner
  Ultimate International Marketing Co.,Ltd.'s logo

  Sales & Marketing (Trainee)

  Ultimate International Marketing Co.,Ltd.
  กรุงเทพมหานครTHB 16K - 25K /เดือน
  • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
  • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
  • เพศหญิง ชาย สัญชาติไทย
  Ultimate International Marketing Co.,Ltd.'s banner
  Ultimate International Marketing Co.,Ltd.'s logo

  Sales & Marketing (Trainee)

  Ultimate International Marketing Co.,Ltd.
  กรุงเทพมหานครTHB 16K - 25K /เดือน
  • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
  • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
  • เพศหญิง ชาย สัญชาติไทย
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)'s banner
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)'s logo
  จตุจักร
  • เชี่ยวชาญด้าน Network/System Administrator
  • มีความรู้การบริหารจัดการ Cloud Technology
  • มีความรู้/ผ่านการฝึกอบรมด้าน IT Best Practice
  Siam Food Services Ltd.'s banner
  Siam Food Services Ltd.'s logo
  คลองเตยTHB 20K - 30K /เดือน
  • Recruitment and Selection
  • Training and Development
  • General Affair
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)'s banner
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)'s logo

  Building and Property Management Officer/เจ้าหน้าที่บริหาร/เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป

  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
  จตุจักร
  • ประสบการณ์ประมาณราคางานก่อสร้างหรือระบบวิศวกรรม
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
  • ประสบการณ์งานจัดซื้อจัดจ้างด้านอาคารสถานที่
  Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  Data Entry (New grad is welcome)

  Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.
  บางรัก
  • Excellent English
  • New graduated or few experience are welcome
  • Data Entry
  Ultimate International Marketing Co.,Ltd.'s banner
  Ultimate International Marketing Co.,Ltd.'s logo

  Sales & Marketing (Trainee)

  Ultimate International Marketing Co.,Ltd.
  กรุงเทพมหานครTHB 16K - 25K /เดือน
  • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
  • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
  • เพศหญิง ชาย สัญชาติไทย
  Ultimate International Marketing Co.,Ltd.'s banner
  Ultimate International Marketing Co.,Ltd.'s logo

  Sales & Marketing (Trainee)

  Ultimate International Marketing Co.,Ltd.
  กรุงเทพมหานครTHB 16K - 25K /เดือน
  • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
  • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
  • เพศหญิง ชาย สัญชาติไทย
  1-TO-All Co., Ltd.'s banner
  1-TO-All Co., Ltd.'s logo

  Customer Success Management

  1-TO-All Co., Ltd.
  กรุงเทพมหานคร
  • Review the customer journey and identifying
  • Analyse trends and review customer complaints
  • Experience in Telecommunication Business
  Central Group's banner
  Central Group's logo
  พญาไท
  • Experience in Customer Service /Coordinator
  • Good writing in English.
  • Able to work under pressure.
  Wisdom Center Co., Ltd.'s banner
  Wisdom Center Co., Ltd.'s logo
  ธนบุรีTHB 16K - 25K /เดือน
  • รักงานบริการ สามารถทำงานเป็นทีมได้
  • มีทักษะด้านการสื่อสารที่ดี
  • ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
  Accenture Thailand's banner
  Accenture Thailand's logo
  สาทร
  • 1 year experience in Customer Service
  • Risk Management knowledge is preferred
  • Proficient in English
  ถัด ไป