ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 1,010 ตำแหน่งงาน

  Product Content Writer

  Vgadz Corporation Co., Ltd.
  ห้วยขวางTHB 20K - 30K /เดือน

   Creative Content Creator

   Vgadz Corporation Co., Ltd.
   ห้วยขวางTHB 20K - 45K /เดือน
    Ultimate International Marketing Co.,Ltd.'s banner
    Ultimate International Marketing Co.,Ltd.'s logo

    Sales & Marketing (Trainee)

    Ultimate International Marketing Co.,Ltd.
    กรุงเทพมหานครTHB 25K - 35K /เดือน
    • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
    • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
    • เพศหญิง ชาย สัญชาติไทย
    Ultimate International Marketing Co.,Ltd.'s banner
    Ultimate International Marketing Co.,Ltd.'s logo

    Sales & Marketing (Trainee)

    Ultimate International Marketing Co.,Ltd.
    กรุงเทพมหานครTHB 25K - 35K /เดือน
    • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
    • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
    • เพศหญิง ชาย สัญชาติไทย
    Ultimate International Marketing Co.,Ltd.'s banner
    Ultimate International Marketing Co.,Ltd.'s logo

    Sales & Marketing (Trainee)

    Ultimate International Marketing Co.,Ltd.
    กรุงเทพมหานครTHB 25K - 35K /เดือน
    • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
    • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
    • เพศหญิง ชาย สัญชาติไทย
    FrieslandCampina (Thailand) PCL.'s banner
    FrieslandCampina (Thailand) PCL.'s logo
    กรุงเทพมหานคร
    • จบมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
    • รับผิดชอบในการขับรถผู้บริหาร
    • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และปฏิบัติตามกฎจราจร
    Amway (Thailand) Limited's banner
    Amway (Thailand) Limited's logo
    ปริมณฑล-สมุทรสาคร
    • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
    • ประสบการณ์ 3-5 ปีในการบริหารร้านสาขา
    • มีภาวะความเป็นผู้นำ
    Amway (Thailand) Limited's banner
    Amway (Thailand) Limited's logo
    ยะลา
    • วุฒิ ปริญญาตรี ( ไม่จำกัดสาขา )
    • มีประการณ์ด้านการให้บริการ ตอบข้อสอบถาม
    • มีใจรักงานบริการ ชอบแก้ไปัญหา รักการเรียนรู้
    Amway (Thailand) Limited's banner
    Amway (Thailand) Limited's logo
    ภาคเหนือ
    • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
    • ประสบการณ์ 3-5 ปีในการบริหารร้านสาขา
    • มีภาวะความเป็นผู้นำ
    Amway (Thailand) Limited's banner
    Amway (Thailand) Limited's logo
    ตาก
    • ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)
    • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
    • มีใจรักงานบริการ
    Ocean Glass Public Company Limited's banner
    Ocean Glass Public Company Limited's logo
    วัฒนา
    • วุฒิปริญญาตรีหรือ ปวส. สาขาบริหารธุรกิจ
    • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
    • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
    EGR Group Siam Co., Ltd.'s logo
    เมืองสมุทรปราการ
    • ต่อรองเจรจา
    • สื่อสารภาษาอังกฤษ
    • BOI
    Amway (Thailand) Limited's banner
    Amway (Thailand) Limited's logo
    นครราชสีมา
    • ม.6 ,ปวช, ปวส, ปริญญาตรี(ไม่จำกัดสาขา)
    • มีใจรักงานด้านบริการ รักงานขาย
    • ยิ้มแย้มแจ่มใส อัธยาศัยดี
    Adecco Phaholyothin Limited (Modis)'s banner
    Adecco Phaholyothin Limited (Modis)'s logo

    IT Helpdesk Support

    Adecco Phaholyothin Limited (Modis)
    พระนคร
    • At least 3 year of work experience in IT Helpdesk
    • Working in an International Environment
    • Basic knowledge in troubleshooting network related
    IBM Solutions Delivery Co., Ltd.'s banner
    IBM Solutions Delivery Co., Ltd.'s logo

    Windows System Administrator

    IBM Solutions Delivery Co., Ltd.
    กรุงเทพมหานคร
    • At least 3 years' exp. in Windows environment
    • Experience in setup/install/implement in Window/VM
    • Ability to manage and configuration Windows Server
    AFINALIN CONSULTANCY CO., LTD.'s banner
    AFINALIN CONSULTANCY CO., LTD.'s logo
    สาทร
    • การศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
    • ให้คำปรึกษาทางด้านการเงิน และการประกันชีวิต
    • มีความสนใจในการทำงานด้านการเงิน การขาย และการตลาด
    ถัด ไป