ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s โลโก้ของ
  เมืองปทุมธานี
  • Bachelor’s degree in computer science or IT
  • 8 years experiences as system analyst
  • Good knowledge in Visual Basic, Java, MySQL
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)