ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  PACIFIC AND FIRE AEC CO.,LTD./บริษัท แปซิฟิก แอนด์ ไฟร์ เออีซี จำกัด's logo

  ช่างซ่อมบำรุง/ช่างยนต์

  PACIFIC AND FIRE AEC CO.,LTD./บริษัท แปซิฟิก แอนด์ ไฟร์ เออีซี จำกัด
  เมืองนนทบุรี
  • วุติปวส. - ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาเครื่องกล/ช่างไฟฟ
  • รับผิดชอบงานซ่อมบำรุง
  • ดูแลงานระบบไฟฟ้า/เครื่องมือ
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)