• ปริญญาตรี / ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์ 5-7 ปีด้านการบริหารงานโรงงานอุตสาหกรรม
 • มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) ดี

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี ด้าน ระบบไฟฟ้า อิเล็คโทรนิคส์ เครื่องกล
 • ประสบการณ์ในงานซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบประกอบอาคาร
 • ดำเนินการเดินระบบประกอบอาคาร ตามที่กำหนด

15-Oct-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา เครื่องกล, ไฟฟ้า
 • ปสก. 2-5 ปี ด้านงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร ระบบไฟฟ้า
 • มีความรู้ความชำนาญในการซ่อมบำรุงเป็นอย่างดี

15-Oct-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ระบบ อาคาร สำนักงาน ตึก
 • เครื่องปรับอากาศ ประปา ไฟฟ้า เครื่องกล
 • นำเสนอเพื่อดำเนินการและประสานงาน ควบคุมงานผู้รับ

14-Oct-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่