• เพศชาย หรือ หญิง อายุ 18 ถึง 40 ปี
 • เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ปวช.,ปวส สาขาทางด้านอิเล็กทรอนิกส์,ไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ หรือ มีความรู้ในระบบชิลเลอร์
 • ขยัน,ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

13 นาทีที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • If you are proactive and energetic person
 • We ask you to join our new business expansion
 • To work with innnovative company

27 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 • สาขาสำรวจ ,ประเมินราคา ,สาขาไฟกำลัง ,สาขาเครื่องกล
 • มีทักษะเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์

34 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช. - ปวส. สาขาช่าง Survey
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานสำรวจ, งานรังวัด อย่างน้อย

34 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 50 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านก่อสร้าง สถาปัตยกรรม
 • วุฒิการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือสาขาอื่น

34 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Minimum 6-8 years’ experience
 • Buyer of Machinery/Spare Parts
 • 30-32 years old

34 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, Age 25-30 years old
 • Bachelor’s degree in Chemical, Mechanical
 • Experience in Production engineer

34 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • งานวิศวกร
 • civil engineer
 • วิศวกรก่่อสร้าง

34 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย อายุ 27 - 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 3-5 ปี

43 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือที่เกี่
 • ประสบการณ์ทำงาน จป.วิชาชีพ อย่างน้อย 3-5 ปี

46 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Good knowledge
 • Pride in your work
 • Strong team worker and communication

50 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Handling of sales in a specific delegated market
 • Bachelor Degree in Mechanical Engineer or related
 • At least 3 or 5 years experiences in the related

51 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Electrical Engineering
 • 3 – 5 years work experience in engineering
 • Good command of English and Computer literacy

52 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Purchasing Supervisor (Electronic Manufacturing)

Siam M&M Recruitment Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Electronics
 • Electronic Manufacturing
 • Purchasing, Suppliers

53 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิงอายุระหว่าง 25- 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวิทยาศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในสายงานทางด้านอาหารตั้งแต่ 2 ปี

57 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Highly Experience in QMS in Electronic Industry
 • Flawless English Communication Skills
 • Excellent benefits and attractive package

59 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female age 25-37 years
 • 3 years in packing / assembly line/ printing field
 • Can work in shift

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or female, age 35 up
 • Bachelor's degree in Food Science
 • 5-7 years' experience in QA/QC

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Designing mechanical and machine system
 • Bachelor's degree or higher in relate field
 • Experience in die design more than 5 years

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Plan in detail the daily production from a weekly
 • Bachelor’s Degree in Chemical Engineering
 • Experience minimum 5 years in production

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Mold design
 • Special Knowledge or Talent : CATIA, CAD/CAM
 • Experience 0-2 years in the field of Mold Design

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Die and Tool and Metal add design and Stamping
 • Jig and Fix and solid work
 • Progressive and die

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree in Food Technology
 • Food Engineering or related
 • 3 to 5 years of experience in the food industry

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Handle electrical appliances and machinery
 • Bachelor's Degree in Electrical Engineering
 • PLC program (Allen bradley / siemes)

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male, aged 25 - 40 years old.
 • Bachelor’s Degree, in Chemical Science
 • Experience more than 5 years in Plastic Plating

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or master Degree in Mechanical
 • 5 – 10 years’ experience in the Production
 • Highly motivated individual

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree in Chemical Engineering
 • 3-5 years in Sales in the same industry
 • Technical understanding of Filter Media

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Plant manager / Project manager
 • Wind Energy, Wind Turbines, Power plant
 • Work location in Southern

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree in Mechanical Engineering
 • Languages EnglishVery good
 • 3 to 5 years of experience in technical field

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’ s Degree in Chemist, Chemical
 • 3-5 years’ experienced in manufacturing
 • Strong leadership and People Management

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Leading & Coordinating Teams for Control Implement
 • Minimum 2 years experience Service maintenance
 • Knowledgeable in Electrical or Electronic

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Plastice Injection
 • Assembly
 • Packaging

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 24 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Construction Project Director
 • Engineering Construction
 • Travel required in Thailand

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To work with a Japanese leading chemical companies
 • To grow with the company in QC field
 • Manage planning and execution of daily activitie

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Construction Project Manager
 • Engineering Construction
 • Job in Phuket and Bangkok

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • รู้แหล่งขายอะไหล่ และอุปกรณ์ รถยนต์

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 23 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 23 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Engineering, Supply Chain or related
 • Experience in consulting role will be advantageous
 • Lean Operations experience, Six Sigma educated

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 23 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • To call/visit on Existing/New customers
 • Bachelor's Degree in Engineering, Industrial
 • Experience in Sales Engineering 1 - 3 years

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 0-3 years working experience in Industrial Plant
 • Diploma in Petro-Chemaical, Technical, Electrical
 • monitor and control the process parameter on DCS

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Mechanical
 • Specific skills : Basic computer knowledge
 • Good command of English TOEIC 500 UP

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2-3 years working experience in Factory
 • Experienced in Food industry is preferred.
 • Degree or higher in Electrical, Mechanical or Indu

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Failure Analysis Test Engineer

GPV Asia (Thailand) Co., Ltd

เมืองสมุทรปราการ

 • Supervise failure analysis and service/repair team
 • Male/Female, Bachelor’s degree
 • Strong leadership and team player, good attitude

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล