ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  Chef's Choice Foods Manufacturer Co., Ltd.'s banner
  Chef's Choice Foods Manufacturer Co., Ltd.'s logo
  บางกรวย
  • โบนัสปีละ 2 ครั้ง
  • ประสบการณ์Utility เครื่องจักรในอุตสาหกรรมอาหาร
  • ปริญญาตรีขึ้นไปวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสหาการ
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)