ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  ปริมณฑล-ปทุมธานี
  • ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาตร์ เทคโนโลยีการอาหาร
  • มีความรู้ด้านระบบประกันคุณภาพอาหาร
  • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
  Riken (Thailand) Co., Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  Riken (Thailand) Co., Ltd.'s โลโก้ของ

  QA Technologist

  Riken (Thailand) Co., Ltd.
  เมืองปทุมธานี
  • QA Technologist
  • ตรวจสอบคุณภาพ
  • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์
  Kelly Services's Bænnexr̒ k̄hxng
  Kelly Services's โลโก้ของ
  ปริมณฑล-ปทุมธานีTHB 45K - 55K /เดือน
  • Age: 35 to 42 years old prefer Male and Female
  • 10 years design, R&D, Electronic, Lighting
  • At least 3 years in management
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)