ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  Abbra Co., Ltd.'s banner
  Abbra Co., Ltd.'s logo
  ลาดหลุมแก้ว
  • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอาหาร
  • ประสบการณ์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ อย่างน้อย 10 ปี
  • ประสบการณ์ด้านหัวหน้างาน 10 ปี
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)