ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  QHR Recruitment Co., Ltd.'s banner
  QHR Recruitment Co., Ltd.'s logo
  ภาคตะวันออกTHB 25K - 30K /เดือน
  • Male/Female with Leader or Supervisor UP level!!
  • Direct exp. in QA/QC for a manufacturer of PCBA !!
  • knowledge in :5Why analysis,APQP,P-FMEA,CORE TOOL