ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  EQUAL RESEARCH PTY LTD.'s โลโก้ของ

  LOCAL RESEARCH TEAM, BANGKOK

  EQUAL RESEARCH PTY LTD.
  กรุงเทพมหานคร
  • Assist development & translation of research tools
  • Conduct interviews and focus group discussions
  • Support training & supervise a team of enumerators

  Project Manager (Digital Redevelopment)/CFCV024/2020

  International Organization for Migration (IOM)
  กรุงเทพมหานคร
  • A bachelor’s degree or master’s degree
  • Ten years of relevant professional experience.
  • Knowledge of contract management rules
  กรุงเทพมหานคร
  • University Degree in Migration studies
  • Experience in research and reporting
  • Knowledge of and experience in migration issues
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)