• แผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ของสำนักงาน
 • การการจัดทำแผนงบประมาณประจำปีของสำนักงาน
 • การกำหนดตัวชี้วัดและประเมินผลตัวชี้วัด

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • PVD ประกันชีวิต/อุบัติเหตุ/ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว
 • วัคซีน ทันตกรรม ค่าโทรศัพท์รายเดือน ออกกำลังกาย
 • การศึกษา ตัดแว่น คอนแทคเลนส์ ฯลฯ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • PVD. ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ ค่าทันตกรรม
 • วัคซีน ออกกำลังกาย การศึกษา ค่าโทรศัพท์รายเดือน
 • รักษาพยาบาลครอบครัว สวัสดิการเลือกได้ ฯลฯ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • C24x7
 • 5 years experience
 • Diligent , Patient

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 55k /เดือน

Applied
 • สวัสดิการเลือกได้ ประกันสุขภาพ PVD ประกันชีวิต
 • ประกันอุบัติเหตุ ค่าโทรศัพท์รายเดือน ค่าการศึกษา
 • ค่าออกกำลังกาย/ทันตกรรม/วัคซีน รักษาพยาบาลครอบครัว

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Build &maintain relationships with key Stakeholder
 • Intitate, review, and implement CSR programs
 • Support CSR budget planning, Monitoring & Control

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สวัสดิการเลือกได้ : PVD. / ประกันสุขภาพ ฯลฯ
 • ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ค่าโทรศัพท์รายเดือน
 • ค่าทันตกรรม ตัดแว่น การศึกษา ออกกำลังกาย

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Promotes & facilitates teamwork, provides vision
 • Flexible, adaptive while maintaining big picture
 • Culturally sensitive, gender-sensitive

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai citizen, 5 years’ experience in HIV Project M
 • Good communication
 • PM skills, M&E skills, Reporting Skills

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in coaching, teaching or training
 • Over 5-year management working experience
 • Passionate about education transformation

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาพืชศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในการจัดและดูแลภูมิ
 • ดูแลความเรียบร้อยของงานสวน

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Program Officer
 • Non profit organization
 • Coordinator

21 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Policy and Plan
 • พัฒนากลยุทธ์
 • Strategic Planning

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ บ้าน, คอนโด
 • สามารถบริหารทีมงานให้บรรลุเป้าหมาย
 • มี Proaetive และ Self motivate

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Doctor, GCP, HSP
 • Human Rights
 • Clinical research training

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • HIV project management, PM, M&E
 • NGO, GPP, Human Rights, public administration
 • public health, population studies,

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Non -Profit Organisation
 • Research and Monitoring Specialist
 • M&E

25-Mar-19

THB70k - 120k /เดือน

Applied
 • Degree or equivalent experience in Environmental
 • 3-5 years or more in research / investigation
 • Experience managing or team leading research

25-Mar-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร มีความคิดสร้างสรรค์
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

25-Mar-19

 

Applied
 • Coordinate between Government offices ie; IEAT, BO
 • Handling the document to apply permission,
 • Fluent in English for business level

25-Mar-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai citizen only, social science,
 • public health, public administration
 • HIV, NGO, KPLSH

25-Mar-19

 

Applied
 • Head of Legal
 • Good command of English.
 • Good knowledge in Business Law

22-Mar-19

 

Applied
 • ฺฺBachelor degree in Health & Occupational
 • At least 5 years experience in the related field
 • Certificate in Safety Professional

22-Mar-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ 1-2 ปี
 • ประสานงานผู้เช่า หรือตัวตัวแทนของผู้ให้เช่า

22-Mar-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • องค์กรช่วยเหลือเด็ก
 • สังคมสงเคราะห์/ ผู้ประสานงานโครงการ
 • NGO

22-Mar-19

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วางแผน นำเสนอแผนงาน และบริหารจัดการโครงการพิเศษ
 • ขับเคลื่อนนโยบายด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรม
 • บริหารจัดการโครงการและวงเงินงบประมาณ

22-Mar-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Sustainable/Rural Development
 • Carries out assessments of the needs at community
 • Five-year experience min. in similar positions

22-Mar-19

 

Applied
 • Public communications plan and Strategy
 • Develop and Implement
 • Multimedia Content Production

22-Mar-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดำเนินการจดทะเบียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 • มีประสบการณ์กฎหมายและประสานงานราชการ

22-Mar-19

 

Applied
 • 3-5 years of working experience in Civil Engineer
 • Bachelor’s Degree of Civil Engineer or related
 • Good command in English

22-Mar-19

 

Applied
 • Bachelor Degree in Psychology
 • Good command of written and spoken English
 • Coordinate both with in and outside organizations

22-Mar-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสานและสนับสนุนงานโครงการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ
 • ประสานงาน สนับสนุนโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ
 • มีทักษะด้านโปรแกรมคำนวณสถิติ เช่น SPSS LISREL

22-Mar-19

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขานิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
 • มีความรู้ด้านกฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

21-Mar-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master's Degree
 • 6-8 Years Experience
 • Willing to travel within Thailand and regionally

21-Mar-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Biostatistics, 3 year experience
 • STATA, SAS, SPSS
 • Regulatory requirements, Good English language

20-Mar-19

 

Applied
 • plan and development of education/training project
 • implementation of education and training project
 • management of education and training project

20-Mar-19

 

Applied
 • Minimum 1-3 years working experience
 • Good interpersonal,communication,negotiation skill
 • Enjoy traveling and meeting with new people

20-Mar-19

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา ไฟฟ้า เครื่องกล
 • ประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้าง (ร้านอาหาร) 3 ปี
 • ทักษะการอ่านแบบก่อสร้าง และแบบงานระบบ

20-Mar-19

 

Applied
 • Male/Female25 years and above,Thai nationality
 • Degree in Electrical Engineer/Mechanical Engineer
 • 1-3Year of exp. in the power industry,Construction

19-Mar-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • โบนัสประจำปี
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ทำงาน 5 วัน

19-Mar-19

 

Applied