• ชุมชนสัมพันธ์
 • ผู้จัดการ
 • บริหาร

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • องค์กรระหว่างประเทศ International Organizations
 • เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ Coordinator
 • เจ้าหน้าที่ประสานงานองค์กรระหว่างประเทศ

17 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • CSR, government and public relation, communication
 • Bachelor Degree in Social Development or related.
 • Few years experience or fresh graduates is welcome

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in international relations
 • Experience in migration and/humanitarian issues
 • Experience of managing donor-funded projects

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • มีประสบการณ์ด้านรัฐกิจสัมพันธ์/งานลูกค้าสัมพันธ์
 • สามารถบริหารทีมงานให้บรรลุเป้าหมาย
 • มี Proaetive และ Self motivate

19-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การทำงานชุมชน และ มีจิตสาธารณะ
 • สามารถติดต่อประสานงาน จัดการประชุม

19-Oct-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 1-2 ปี
 • โอนกรรมสิทธิ์, สินเชื่อ, ติดต่อราชการ
 • เจรจาต่อรอง แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี

19-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in project management
 • Hands-on experience in designing, implementing
 • Excellent judgement and communication skills

19-Oct-18

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Science of Public Health.
 • 2 years experience in Sanitation, CSR Activities
 • -

18-Oct-18

 

Applied
 • มีทักษะภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี (คะแนน TOIEC 650 up)
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านสิ่งแวดล้อม
 • มีทักษะในการคำนวณ วิเคราะห์และประเมินผลข้อมูล

18-Oct-18

 

Applied

Regional Network Coordinator – Thailand Deep South

Kenan Institute Asia

ภาคใต้จังหวัดอื่น

 • Establish Stakeholder Networks
 • Support youth community project implementation
 • based in Narathiwat, Thailand

18-Oct-18

 

Applied
 • At least 10 years experience in Government Affairs
 • Bachelor / Master Degree in Law, Political Science
 • Good understanding in political/social landscapes

18-Oct-18

 

Applied
 • Fundraising Manager
 • Sales and Marketing
 • Job in Bangkok, Thailand

18-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • PR Corporate Communications
 • Creative Problem Solving and Presentation Skills
 • Supervise All Communications Channels

18-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์
 • สื่อประชาสัมพันธ์ เขียนบทความหรือเนื้อหา
 • Communication and Knowledge Management

18-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Graphic Design Multi Media
 • Communication and Knowledge Management
 • Creative Problem Solving and Presentation Skills

18-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาพืชศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในการจัดและดูแลภูมิ
 • ดูแลความเรียบร้อยของงานสวน

18-Oct-18

 

Applied
 • บันทึกการประชุม และทำรายงานการประชุม
 • ประสานงาน ติดตาม และธุรการ
 • นัดหมายและยืนยันการเข้าประชุม

18-Oct-18

 

Applied
 • Strong communication and problem solving skills
 • Can communicate in English is a must
 • Outstanding organizational skills

17-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience working in governmental organizations
 • Experience handling Legal / Corporate Affairs
 • Minimum 10 years’ experience in public affairs

17-Oct-18

 

Applied
 • Project Developer
 • บริหารจัดการโครงการ
 • นักพัฒนาโครงการ

17-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Facilitate logistics for project implementation
 • Support proposal development activities
 • Ensure that project runs smoothly

17-Oct-18

 

Applied
 • Deliver project implementation
 • Build and maintain relationship with stakeholders
 • Assist in intervention development design

17-Oct-18

 

Applied
 • Files and reports on relevant documents
 • Handles cash replenishment from the bank
 • Excellent organizational and methodical skills.

16-Oct-18

 

Applied
 • University degree or professional diploma
 • Good command of written and spoken English
 • Good analytical and communication skills

16-Oct-18

 

Applied
 • Experience in the usage of computers
 • experience in handling of web-based management
 • Fluency in English and Thai

16-Oct-18

 

Applied
 • University degree in social sciences
 • Initial training and on-boarding organised
 • Fully conversant with IT tools

16-Oct-18

 

Applied
 • Degree or higher in process engineering
 • two years experience in operational
 • Experience in sustainability projects, CSR

15-Oct-18

 

Applied
 • Stimulating work in a multicultural setting
 • Excellent social benefits
 • Opportunities for training in specialized fields

15-Oct-18

 

Applied
 • บริหารดูแลและติดตามการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย
 • ดูแลงานด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา
 • ร่วมกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ อำนวยการ กำหนดแนวทาง

12-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Lead the design and implementation of TOGETHER
 • Ensure consistent approach, procedures
 • Work closely with government and NGO partners

12-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร มีความคิดสร้างสรรค์
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

11-Oct-18

 

Applied
 • Background in business, fundraising, non-profit
 • Marketing skills, including familiarity
 • Knowledge of U.S. higher education system

11-Oct-18

 

Applied