• ช่างกลโรงงาน ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างเทคนิคอุตสาหกร
 • วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ด้านความปลอดภัยในการทำง
 • ด้านความปลอดภัยในการทำงาน ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สาขาเคมี,ปิโตรเคมี,วัสดุศาสตร์,เครื่องกล
 • สาขาเคมี,ปิโตรเคมี,วัสดุศาสตร์,เครื่องกล
 • สาขาเคมี,ปิโตรเคมี,วัสดุศาสตร์,เครื่องกล

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 2D/3D SolidWorks, AutoCAD
 • 2D/3D SolidWorks, AutoCAD
 • 2D/3D SolidWorks, AutoCAD

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วิศวกรรมศาสตร์,วิทยาศาสตร์,คณิตศาสตร์,เทคโนโลยี
 • วิศวกรรมศาสตร์,วิทยาศาสตร์,คณิตศาสตร์,เทคโนโลยี
 • วิศวกรรมศาสตร์,วิทยาศาสตร์,คณิตศาสตร์,เทคโนโลยี

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ด้านการทหาร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/เทคโนโลยีป
 • ด้านการทหาร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/เทคโนโลยีป
 • ด้านการทหาร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/เทคโนโลยีป

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD)
 • เก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD)
 • เก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD)

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai, 25 to 35 years old
 • 3 yrs experience in government relations/policies
 • Excellent Thai and English (700 TOEIC score)

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good written and oral skills in English & Thai
 • Min. 3-5 years of work experience in safety field
 • Working in Sriracha Container Depot

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Play an important role to expand domestic business
 • Work at leading paper manufacturer in Japan
 • Work with familiar products

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Public Health
 • Minimum 5 Years of Experience
 • HIV-AIDS Concepts and Knowledge

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Public Health
 • 7 Years of Work Experience
 • Professional Level Experience in HIV-AIDS

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Fluency in Thai and good command of English
 • At least 2 years work experience
 • Computer literate

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Academic background in Law
 • At least 2 years work experience
 • Computer literate

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บริหารดูแลและติดตามการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย
 • ดูแลงานด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา
 • ร่วมกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ อำนวยการ กำหนดแนวทาง

20-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผนยุทธศาสตร์สถาบันฝึกอบรม
 • งานพัฒนาหลักสูตร
 • บริหารโครงการ

20-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • competitive salary
 • PROfficer
 • Public Relation officer

20-Feb-18

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • administrative staff
 • Office Manager
 • Competitive salary

20-Feb-18

THB16k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Build relationship with Thai Business
 • Support the creation of Thai-language materials
 • Conduct workplace assessment interviews with manag

20-Feb-18

 

Applied
 • Bachelor's degree in Finance, Accounting
 • International work scopes
 • Multi-cultural work environment

19-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • กำกับดูแลงานด้านการตลาด การพัฒนาธุรกิจ
 • ร่วมกำหนดกลยุทธ์และทิศทางของแผนแม่บท
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

19-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ผู้จัดการกำกับดูแล พัฒนานโยบายต่างๆ ด้านกฎหมาย
 • ร่วมกำหนดกลยุทธ์และทิศทางของแผนแม่บท
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

19-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ช่วยสนับสนุนการดำเนินงาน ให้คำปรึกษาเชิงลึก
 • ช่วยส่งเสริมและสนับสนุน นโยบาย
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

19-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

19-Feb-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การทำงานชุมชน และ มีจิตสาธารณะ
 • สามารถติดต่อประสานงาน จัดการประชุม

19-Feb-18

 

Applied
 • Plans, Develops, Implements and Manages projects
 • Works with regional clinical sites and hospitals
 • Organize, promote and evaluate treatment research

19-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Performs administrative duties and arranges travel
 • Receives visitors and directs telephone calls
 • serves as petty cash custodian

19-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Performs a variety of administrative duties
 • arrangement of meetings, training and events
 • Community and Policy, and Education programs

19-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience working in governmental organizations
 • Experience handling Legal / Corporate Affairs
 • Minimum 10 years’ experience in public affairs

19-Feb-18

 

Applied
 • Proven research background with a degree social
 • Broader understanding and knowledge on child right
 • Proficient English writing & proven documentation

17-Feb-18

 

Applied
 • Stimulating work in a multicultural setting
 • Excellent social benefits
 • Opportunities for training in specialized fields

16-Feb-18

 

Applied
 • Previous experience in facility management
 • Bachelor’s Degree in Mechanical Engineering
 • Excellent project management skills

16-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in Science of Public Health.
 • 2 years experience in Sanitation, CSR Activities
 • GPA 2.75 or higher.

16-Feb-18

 

Applied
 • 6+ years of experience in legal department
 • Excellent negotiation and communication skills
 • Good command of English both written and spoken

16-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีสัญชาติไทย
 • อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์
 • มีร่างกายสมบูรณ์ และสุขภาพแข็งแรง

16-Feb-18

 

Applied
 • Fluent in English and Mandarin.
 • Experience in policy/ social/ volunteer/ NGO work
 • Ability to travel across the region

16-Feb-18

 

Applied
 • University Degree in Public Health
 • Fluency in Thai and English
 • Strong management skills

15-Feb-18

 

Applied
 • University Degree in Public Health
 • Fluency in Thai and English
 • Strong management skills

15-Feb-18

 

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ในการติดต่องานราชการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

15-Feb-18

THB16k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Monitoring, Evaluation & Learning
 • MEL
 • NGO

13-Feb-18

 

Applied
 • Experience in coaching, teaching or training
 • Over 3 years' experience in training and support
 • Passionate about education transformation

13-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Dynamic and professional working environment
 • Multinational company
 • Travel to Asia countries

12-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Provide consultation & clarification to business
 • Implement compliance E-Learning
 • Being functional Risk Advocate

12-Feb-18

 

Applied
 • health economic, market access
 • healthcare, pharmaceutical, HITAP
 • NLEM

12-Feb-18

 

Applied
 • Lead Advisor
 • Social Inclusion
 • NGO

09-Feb-18

 

Applied
 • Gender Advisor
 • Social Inclusion
 • NGO

09-Feb-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล