• พร้อมสัมภาษณ์เริ่มงานได้ทันที
 • หยุดทุกวันเสาร์อาทิตย์
 • เงินเดือนสามารถต่อรองกันได้

23-Aug-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Manage the BIM design & construction documents.
 • 2 years experience using BIM Softwares (Revit)
 • 5 years professional experience in Real Estate

23-Aug-19

 

Applied
 • Fluency in English, French and Thai
 • two years of experience in an office setting with
 • Knowledge of client service principles

23-Aug-19

 

Applied
 • งานเลขานุการคณะกรรมการ
 • งานแผนงานและกลยุทธ์
 • งานประสานงานระดับองค์กรภายนอก

22-Aug-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • แผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ของสำนักงาน
 • การการจัดทำแผนงบประมาณประจำปีของสำนักงาน
 • การกำหนดตัวชี้วัดและประเมินผลตัวชี้วัด

22-Aug-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • การขอรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO
 • ISO for IT Services
 • สื่อสาร/จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ISO

22-Aug-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Community Development
 • 10 years experience with 5 year of management
 • Excellent in English

22-Aug-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Develop investment-related materials/publication
 • Formulate and develop project planing
 • Liaise with BOI and collaborate with stakeholders

22-Aug-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in coaching, teaching or training
 • Over 5-year management working experience
 • Passionate about education transformation

22-Aug-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree
 • Proficiency (Level C) of English
 • Good knowledge management skills

22-Aug-19

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขานิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
 • กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

21-Aug-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมเครื่องกล
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

21-Aug-19

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor degree in civil engineering
 • 3-5 years’ experience in precast construction
 • Strong verbal and communication skills

21-Aug-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in civil engineering
 • 3-5 years’ experience in precast construction
 • Strong verbal and communication skills

21-Aug-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Passionate about education & working for society
 • Over 5 years leadership experience
 • Managing and scaling a selection process

21-Aug-19

 

Applied
 • Develop infrastructure and process to iTPA project
 • Manage and monitor iTPA project progression
 • Seeking collaboration opportunities for iTPA

21-Aug-19

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าสาขาใดก็ได้
 • ประสบการณ์ด้านการตลาด การขาย ประชาสัมพันธ์
 • ช่วงเงินเดือน25,000 – 40,000 บาท

21-Aug-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5+ years of experience in fundraising
 • Collaborate with the local and national government
 • Establish and maintain strong relationships

21-Aug-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีใจรักงานบริการ
 • ทำงานเป็นกะได้ดี
 • ทำงานวันเสาร์-อาทิตย์ได้

21-Aug-19

THB16k - 25k /เดือน

Applied
 • มีใจรักงานบริการ
 • ทำงานเป็นกะได้ดี
 • ทำงานวันเสาร์-อาทิตย์ได้

21-Aug-19

THB16k - 25k /เดือน

Applied
 • มีใจรักงานบริการ
 • ทำงานเป็นกะได้ดี
 • ทำงานวันเสาร์-อาทิตย์ได้

21-Aug-19

THB16k - 25k /เดือน

Applied
 • มีใจรักงานบริการ
 • ทำงานเป็นกะได้ดี
 • ทำงานวันเสาร์-อาทิตย์ได้

21-Aug-19

THB16k - 25k /เดือน

Applied
 • ติดต่อราชการ จดทะเบียน
 • เข้าใจภาษาอังกฤษได้
 • มีมอเตอร์ไซด์เป็นของตัวเอง

20-Aug-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • management, public health, social sciences
 • Project management, M&E
 • HIV, STI, NGO, Human Rights

19-Aug-19

 

Applied
 • วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ชีวสถิติ สถิติ วิทยาศาสตร์
 • ชีววิทยา สาธารณสุข บริหารจัดการข้อมูลทางคลินิก
 • STATA, R, STATA, HSP, GCP

19-Aug-19

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านรัฐกิจสัมพันธ์/งานลูกค้าสัมพันธ์
 • สามารถบริหารทีมงานให้บรรลุเป้าหมาย
 • มี Proaetive และ Self motivate

19-Aug-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied