ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-9 จาก 9 ตำแหน่งงาน
  Mind Edge Innovation Co., Ltd.'s banner
  Mind Edge Innovation Co., Ltd.'s logo
  บางกะปิ
  • Develop products, according to agreed quality
  • Manage total cost of products
  • Manage importing activities
  Michael Page's banner
  Michael Page's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • Multinational working environment
  • Dynamic environment
  • Well-established company
  Monroe Recruitment Consulting Group Co., Ltd.'s banner
  Monroe Recruitment Consulting Group Co., Ltd.'s logo

  Operation Manager (Food Manufacturer), Bangkok, Thailand

  Monroe Recruitment Consulting Group Co., Ltd.
  กรุงเทพมหานคร
  • Leading Consumer Goods Company
  • Challenging Career Aspects
  • Attractive Growth Prospects
  Monroe Recruitment Consulting Group Co., Ltd.'s banner
  Monroe Recruitment Consulting Group Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานครTHB 90K - 120K /เดือน
  • Fast-paced environment
  • Attractive salary and benefits
  • Five working days
  Mind Edge Innovation Co., Ltd.'s banner
  Mind Edge Innovation Co., Ltd.'s logo
  บางกะปิ
  • กำหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ และเป้าหมายของกระบวนการ
  • สามารถควบคุมทุนในการผลิต
  • พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต
  Mu Space and Advanced Technology Co., Ltd.'s banner
  Mu Space and Advanced Technology Co., Ltd.'s logo

  Thermal Engineer

  Mu Space and Advanced Technology Co., Ltd.
  กรุงเทพมหานคร
  • Bachelor degree, physics or engineering discipline
  • Thermodynamics, cryogenics, heat transfer, and FEA
  • BTS Ari, Ownership benefits