ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-4 จาก 4 ตำแหน่งงาน
  INTEQC GROUP (INTEQC Feed Co., Ltd.)'s banner
  INTEQC GROUP (INTEQC Feed Co., Ltd.)'s logo
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • ผู้จัดการฝ่ายผลิตอาหารสัตว์
  • ลาว เวียดนาม
  • วางแผนการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต
  INTEQC GROUP (INTEQC FLOUR MILL Co.,Ltd.)'s banner
  INTEQC GROUP (INTEQC FLOUR MILL Co.,Ltd.)'s logo

  EVP/VP Flour Business Operation

  INTEQC GROUP (INTEQC FLOUR MILL Co.,Ltd.)
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • Flour Mill Business
  • Production
  • ผู้อำนวยการ
  INTEQC GROUP (INTEQC Foods Co.,Ltd.)'s banner
  INTEQC GROUP (INTEQC Foods Co.,Ltd.)'s logo
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • 3-5 years working experience
  • Bachelor's Degree or higher in Engineering major
  • Have a good knowledge of ISO 9001 or TS16949:2002