ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  SAND-M Global Co., Ltd./บริษัท แซนด์-เอ็ม โกลบอล จำกัด's banner
  SAND-M Global Co., Ltd./บริษัท แซนด์-เอ็ม โกลบอล จำกัด's logo

  Influencer Marketing Specialist (มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี) 30 - 40 K

  SAND-M Global Co., Ltd./บริษัท แซนด์-เอ็ม โกลบอล จำกัด
  บางใหญ่
  • มีประสบการณ์ทำงานติดต่อประสานงานกับ Influencer
  • สามารถสื่อสาร Concept, Key Message
  • บริหารจัดการ Influencer Budget ได้ดี
  PACIFIC AND FIRE AEC Co., Ltd./บริษัท แปซิฟิก แอนด์ ไฟร์ เออีซี จำกัด's banner
  PACIFIC AND FIRE AEC Co., Ltd./บริษัท แปซิฟิก แอนด์ ไฟร์ เออีซี จำกัด's logo

  Marketing Graphic Designer/Marketing Graphic Designer

  PACIFIC AND FIRE AEC Co., Ltd./บริษัท แปซิฟิก แอนด์ ไฟร์ เออีซี จำกัด
  เมืองนนทบุรีเงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น
  • Marketing Graphic Designer
  • Marketing Graphic Designer
  • งานประจำ
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)