• จัดทำใบสำคัญจ่าย ใบสำคัญรับ
 • บันทึกและสรุปรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • จัดทำสรุปเงินสดย่อย

1 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Finance Manager (6 months contract)

TALENTVIS (THAILAND) CO., LTD.

ภาคกลางจังหวัดอื่น

 • 5 years of experience in supervisory level
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting
 • Full accounting and finance function

4 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • month-end account closing
 • prepare financial statement report
 • monitor all accounting process

14 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree of Accounting
 • Experiences : 1 - 5 year
 • Tax, MS office

16 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Good in English & Thai communication
 • Good computer skill
 • Passionate, a team player, flexible, fast learner

16 นาทีที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • monthly account closing process
 • Prepare financial statement report
 • Manage short term and long term loan

17 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

AVP- Accounting

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Monitor and ensure company financial reports
 • monitor all consolidate financial statement
 • Set up a new policy and run feasibility

17 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Tax Manager

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Provide tax guidance for any tax issue for Thai
 • Review half-year and yearly annual corporate
 • Liaise with external auditor, tax advisor

18 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or higher in Accounting, Finance
 • Background in Accounting principles,
 • Good command of English and computer literacy.

22 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting or related field
 • Minimum 5 year of work experience in Accounting
 • Good command in English (speaking and writing)

50 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • P&L / Budgeting / Reporting
 • Warehouse / DC / Manufacturing
 • Good English communication

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • Prepare withholding income tax return
 • Experience in deferred tax calculation

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3 – 7 years’ experience in bookkeeping
 • Working knowledge of accounting, taxation
 • Good command of English is preferable

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Working knowledge of auditing and accounting
 • Experience supervising teams
 • Working knowledge of auditing and accounting

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงิน หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการเงิน อย่างน้อย 4 ปีขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • บัญชี การเงิน
 • งบการเงิน
 • ลงทุน

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or higher in Accounting, Business Admin
 • 5 years' experience in Internal Audit
 • Certificate in CPA CIA orCISA will be advantage

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความรู้ด้านกฏหมายตลาดหลักทรัพย์
 • มีใบประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต(CIA)
 • สื่อสารภาษาอังกฤษระดับดี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Finance manager, finance controller
 • Accounting Manager, Strategic planning, manager
 • Finance Business Partner

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accounting Executive Management
 • Account Receivable (A/R) Account Payable (A/P)
 • GL, Fixed Asset and Depreciation

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • Identify and drive value within business
 • Lead Integrated Business Planning
 • Demonstrated ability to influence at all levels

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปสาขาการบัญชีและได้รับ CPA
 • มีประสบการณ์ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 • บริหารจัดการและควบคุมกระบวนการทางบัญชีและการเงิน

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Close financing, long term loans, working capital
 • Cash Flow, Forecast, Budget, Consolidated, Report
 • AR,AP, GL, Tax, VAT, WHT, Financial Analyst

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Accounting/บัญชี การเงิน/ Accountant/Finance
 • Good at English
 • Samutprakarn

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting
 • At least 5 years work experiences
 • Senior Accountant

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Handle all accounting function
 • At least 8 years in accounting experience with CPD
 • Good communication skill, both Thai and English

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accountant Manager
 • Senior Accountant
 • Junior Accountant

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Finance Manager LUSH Thailand

NATHA PURE COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานคร

 • finance and accounting
 • tax
 • cash flow

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 - 5 years of Collection (AR) experience
 • SAP
 • English

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting, Information System
 • Background in IT Audit is preferable
 • Keen on data analytics

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สาขาการเงิน หรือ บัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • จัดเตรียมเอกสาร ติดต่อประสานงาน

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 20k /เดือน

Applied
 • budget
 • accounting
 • insurance

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master's Degree in Finance
 • 3 years of work experience in financial analysis
 • Work experience in a multicultural environment.

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

TEAM LEADER, ACCOUNTING

NINEDEV CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • Experience : 5 - 20 year(s)
 • Education : Bachelor's Degree
 • Faculty : Accounting

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good command of English, Chinese is preferable
 • Bachelor/ Master Degree in Business Administration
 • Assign to work in Branch Banking Area

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in compliance from MNCs
 • Good command of English
 • Strong leadership skills

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Acounting
 • AP AR Billing
 • Bangna

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in Accounting, Finance, IT
 • Project management & system development skills
 • 3-5 years of experience in quantitative analysis

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Calculate, prepare and issue documents related
 • Any tasks assigned by manager
 • Giving administrative support to people

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Business acumen
 • Strong analytical skill. Work very well figures.
 • Strong stakeholder management skills

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Age between 38 - 47 years old
 • Bachelor's Degree or higher in Accounting
 • experience of applying IFRS Accounting standards

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experienced in both internal and external
 • Good command in English
 • Active personality and able to travel upcountry

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ทักษะทางด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft
 • มีความรู้ทางด้านการบัญชีในระดับต้น
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • BOI
 • CPD
 • Financial

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Collection Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • accounting
 • finance
 • accounting and finance

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationality Only
 • Good command in English
 • CPD

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Accounting Manager
 • Accounting
 • Accounting operations

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Accounting
 • Accounts Payable
 • Finance

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Home Appliances
 • manufacturing accounting and controlling
 • Finance

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5 years of experiences in Financial Analysis
 • Strong analytical skill and MS office skill
 • Salary Negotiable

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied