ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-4 จาก 4 ตำแหน่งงาน
  Donmuang Pattana Co., Ltd./บริษัท ดอนเมืองพัฒนา จำกัด (ตลาดสี่มุมเมือง)'s banner
  Donmuang Pattana Co., Ltd./บริษัท ดอนเมืองพัฒนา จำกัด (ตลาดสี่มุมเมือง)'s logo

  Data Management Director/ผู้อำนวยการสายงานบริหารข้อมูล

  Donmuang Pattana Co., Ltd./บริษัท ดอนเมืองพัฒนา จำกัด (ตลาดสี่มุมเมือง)
  ลำลูกกา
  • บริหารจัดการข้อมูลและนำมาใช้งาน
  • กำหนดนโยบายและวางแผนวิเคราะห์ข้อมูล
  • กำหนดโครงสร้าง รูปแบบของข้อมูล
  Donmuang Pattana Co., Ltd./บริษัท ดอนเมืองพัฒนา จำกัด (ตลาดสี่มุมเมือง)'s banner
  Donmuang Pattana Co., Ltd./บริษัท ดอนเมืองพัฒนา จำกัด (ตลาดสี่มุมเมือง)'s logo

  Accounting and Finance Director/ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน

  Donmuang Pattana Co., Ltd./บริษัท ดอนเมืองพัฒนา จำกัด (ตลาดสี่มุมเมือง)
  ลำลูกกา
  • Accounting and Finance Director
  • ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน
  • ตลาดสี่มุมเมือง บริษัทดอนเมืองพัฒนาจำกัด
  Donmuang Pattana Co., Ltd.'s banner
  Donmuang Pattana Co., Ltd.'s logo
  ลำลูกกา
  • Business Development Director
  • ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจ
  • ตลาดสี่มุมเมือง
  บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด's banner
  บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด's logo
  ปริมณฑล-ปทุมธานี
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส หรือ ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  • บุคลิกภาพดี รักงานบริการ สามารถทำงานเป็นกะโอนย้าย
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)