ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  Y.M.F. International Thai Co., Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  Y.M.F. International Thai Co., Ltd.'s โลโก้ของ

  Production Manager

  Y.M.F. International Thai Co., Ltd.
  ปากเกร็ด
  • Age between 35-45 years old.
  • Bachelor's Degree in Engineering or other relate
  • -
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)