Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 322 jobs
  Thai Edible Oil Co., Ltd.'s banner
  Thai Edible Oil Co., Ltd.'s logo
  Klongtoey
  • การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาสัตวศาสตร์
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 - 5 ปี ด้านงานขายอาหารสัตว์
  • มีทักษะในการสื่อสารและมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)'s banner
  บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)'s logo
  Bangkoknoi
  • วุฒิการศึกษา ปวส. - ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด
  • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านงานขาย
  • มีภาวะความเป็นผู้นำ และทักษะด้านการขาย
  Elective Marketing Co.,Ltd's banner
  Elective Marketing Co.,Ltd's logo
  Wattana
  • เหมาะสำหรับคนที่ชอบทำงานนอกสถานที่
  • เน้นการประชาสัมพันธ์และการขาย
  • ชอบการเรียนรู้ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  Elective Marketing Co.,Ltd's banner
  Elective Marketing Co.,Ltd's logo
  Wattana
  • เหมาะสำหรับคนที่ชอบทำงานนอกสถานที่
  • เน้นการประชาสัมพันธ์และการขาย
  • ชอบการเรียนรู้ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)'s banner
  บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)'s logo
  Sathorn
  • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด
  • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านงานขาย
  • มีภาวะความเป็นผู้นำ และทักษะด้านการขาย
  Thai Foods Group Public Company Limited's banner
  Thai Foods Group Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารทีมขายและการตลาด ตปท.
  • มีประสบการณ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร/ซอสปรุงรส
  • มีความรับผิดชอบสูง
  Jubilee Enterprise Public Company Limited's banner
  Jubilee Enterprise Public Company Limited's logo

  Sales Area Manager/ผู้จัดการเขต

  Jubilee Enterprise Public Company Limited
  Sathorn
  • รับผิดชอบเป้าหมายยอดขายของสาขาที่อยู่ในความดูแล
  • มีประสบการณ์ในด้านการบริหารงานขายอย่างน้อย 3 - 5ปี
  • ติดตามวิเคราะห์ยอดขายอย่างใกล้ชิดในพื้นที่ดูแล
  Dplus Intertrade Company Limited's banner
  Dplus Intertrade Company Limited's logo

  Key Account Executive (Modern Trade)

  Dplus Intertrade Company Limited
  Yannawa
  • งานขาย สำหรับช่องทาง Modern Trade
  • ประสบการณ์ 3ปี ขึ้นไป เน้นการวิเคราะห์ พัฒนาคู่ค้า
  • องค์กรคนรุ่นใหม่ Gen-Y เต็มไปด้วยการเรียนรู้
  Next