ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-18 จาก 18 ตำแหน่งงาน
  Pacific Asia Travel Association's banner
  Pacific Asia Travel Association's logo

  Research Assistant

  Pacific Asia Travel Association
  ปทุมวัน
  • Bachelor’s degree or higher in any related filed
  • At least 3-year work experiences in research
  • Strong analytical skills with excellent writing
  Central Watson Co., Ltd.'s banner
  Central Watson Co., Ltd.'s logo
  คลองเตย
  • มีประสบการณ์ด้านการสืบสวน สอบสวนอย่างน้อย 3 ปี
  • ป้องกันการสูญเสีย ลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
  • มีความรู้กฏหมายอาญาเบื้องต้น
  World Wide Fund for Nature International: WWF's banner
  World Wide Fund for Nature International: WWF's logo

  Field Project Coordinator (Hat Yai)

  World Wide Fund for Nature International: WWF
  ภาคใต้
  • Field Project Coordinator, Project Management
  • Plastic pollution, Ocean conservation
  • NGO, INGO, Environmental Conservation
  Community Children Foundation (CCF)'s banner
  Community Children Foundation (CCF)'s logo
  ภาคเหนือ
  • ปริญญาตรีสาขาสังคมศาสตร์ พัฒนาชุมชน
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านการพัฒนาชุมชน
  • มีทักษะความสามารถในการจัดอบรม การจัดเวทีชาวบ้าน
  Community Children Foundation (CCF)'s banner
  Community Children Foundation (CCF)'s logo
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ดูแลและรับผิดชอบการจัดทำเอกสารด้านการเงิน
  • วางแผนและดูแลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ
  • ปริญญาตรีสาขา บัญชี การเงิน บริหาร
  World Wide Fund for Nature International: WWF's banner
  World Wide Fund for Nature International: WWF's logo

  Conservation Director

  World Wide Fund for Nature International: WWF
  พญาไท
  • Conserevation Director
  • Project Management, conservation biology
  • NGO, INGO, Environmental Conservation
  World Wide Fund for Nature International: WWF's banner
  World Wide Fund for Nature International: WWF's logo

  Field Project Coordinator (Surat Thani)

  World Wide Fund for Nature International: WWF
  ภาคใต้
  • Field Project Coordinator, Project Management
  • Plastic pollution, Ocean conservation
  • NGO, INGO, Environmental Conservation