• มีความสามารถเกี่ยวกับงานด้านแพทย์แผนไทยเป็นอย่างดี
 • สามารถพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน อย่างน้อย 3 ปี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 30k /เดือน

Applied
 • Process control in Health Tech/Medical Device
 • Experienced to work with multinational company
 • Project management skill set

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • คุณสมบัติตามรายละเอียดแต่ละตำแหน่งงาน
 • วางแผนงานการคุมควบคุณภาพของกระบวนการผลิต
 • วิเคราะห์ พัฒนาสูตรใหม่ๆ และมีทักษะในการแก้ปัญหา

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Good English Speaking
 • Pharmacy degree with valid license
 • New Grad or 1-3 year experience

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Pharmacist or veterinarian Experience
 • Strong pharmaceutical and regulatory
 • Experience in training

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Supervisor Skill
 • Coaching Skill
 • Management Skill

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Knowledge Medical equipment
 • Good negiotiation skill
 • Bachelor Degree in Science / Radiology

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good command of reading written and spoken English
 • Able to provide on-going communications to custom
 • Medical Equipment sales experience desirable

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ให้คำแนะนำ ฝึกสอน สร้างแรงจูงใจ ในเรื่องการขาย
 • ประสานงานในการวางแผนการทำงานของผู้แทนขาย
 • รวบรวมข้อมูลการทำงาน โอกาสทางการขาย

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Sales Leader/ Manage sales team
 • Channel: Pet Shop, Vet Clinic. Animal Hospitals
 • Bangkok/ Central Area/ Be able to travel

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree of Medical Device/Pharmacy
 • Experience in sales of medical device products
 • Good command of written and spoken English

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Pharmacy
 • Responsibility of the sales team to achieve goals
 • Energetic, proactive and highly motivated

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Pharmaceutical Science
 • Provide input in developing the product strategy
 • Experience in food supplement

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Attractive Remuneration Package
 • Fast moving & learning organization
 • At least 1-2 year experience for RA position

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 2 years of experience in medical sales
 • Can do attitude
 • Honest, responsible and confident

7 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 90k /เดือน

Applied
 • Attractive remuneration package
 • 5 years experiences in pharmaceutical business
 • Fast moving and learning oranization

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ RN
 • พยาบาล
 • เปืดเส้น เจาะเลือด

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Medical Technology
 • 1 year of work experience in Application Executive
 • Obviously demonstrate high service minded

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Director of Hospital
 • hospital management
 • ใบปริญญาบัตรวิทยาศาสตร์สุขภาพสาขาบริหารงานโรงพยา

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Radiologic Technologist ( X-Ray , MRI , Cardio )
 • เทคนิคการแพทย์
 • สถานที่ทำงานติดBTS เพลินจิตและท่าเรือวิทยุ

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Electrical/Biomedical Engineering preferred
 • Male or Female (Thai nationals only)
 • 2-3 year of experience in related field

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Hospital
 • Business Support Management
 • International organization

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • several years of clinical experience OR
 • A MSc or PhD scientist with previous experience
 • keen interest in research

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา เภสัชศาสตร์เท่านั้น
 • มีทักษะภาษาอังกฤษที่ดี
 • ทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อุปกรณ์การแพทย์
 • จัดซื้อ
 • คลังยา

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Salary: 30,000–60,000THB
 • Workplace Area:BTS Chong Nonsi, Bangkok
 • Production adjustment of subcontractors

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • closely work with APAC Field Application Scientist
 • Life Science, Cell Biology, Biomedical Science, Bi
 • 3+ years industry experience in cell therapy and/o

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Biomedical Engineering, Mechanical or Electrical
 • Experience in Medical Devices firm would be prefer
 • Experience in field service engineer

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Pharmacy
 • 2-5 years’ experience
 • English proficiency & computer/iPad literacy

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Nurse claim assessor
 • Nurse registered
 • insurance broker and healthcare

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

School Nurse

Traill International School

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor degree of nursing
 • At least 1 year work experience
 • Strong Oral Communication Skills

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Pharmacy
 • 2-5 years’ experience
 • English proficiency & computer/iPad literacy

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Pharmacy
 • 2-5 years’ experience
 • English proficiency & computer/iPad literacy

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • experience in Product Manager
 • experience with medical device company
 • marketing experience

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • University degree in Pharmacy or equivalent
 • 5 years’ experience medical representative
 • 2 year of experience in managing sales team

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Medical Laboratory Technologist License
 • MNC
 • Medical Laboratory Technologist

18-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Medical Devices
 • Clinical Diagnostic
 • Sales

18-Feb-20

THB30k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Product Specialist

Thanes Group

จตุจักร

 • มีประสบการณ์การทำงานเป็นทีมและบริหาร
 • ทำงานร่วมกับทีมขาย
 • มีความรู้เครื่องมือแพทย์/รังสีเทคนิค/เอ็กซ์เรย์

18-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สาขาพยาบาลศาสตร์ นิติวิทยาศาสตร์ สาธารณสุข
 • พิจารณาสินไหมทดแทน ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกัน
 • มีทักษะความรู้ความสามารถทางด้านวิชาชีพการพยาบาล

18-Feb-20

 

Applied

Sales Supervisor

Med - Icon Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานทางด้านเครื่องมือแพทย์ 3 ปีขึ้นไป
 • มีใบขับขี่รถยนต์ สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

18-Feb-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานทางด้านเครื่องมือแพทย์ 5 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีใบขับขี่รถยนต์และสามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

18-Feb-20

 

Applied
 • Bachelor‘s in Pharmacy or science
 • At least 5 years’ experiences in medical marketing
 • Strategic thinking, strong communication

18-Feb-20

 

Applied
 • Salary 20,000 - 25,000 THB + High commission
 • Graduated form Medical Science, Biology or related
 • Able to travel upcountry

18-Feb-20

THB20k - 25k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • Head of Wellness living & Health care business
 • Senior living project, Hospital medical consult
 • property management, health care and medical

18-Feb-20

 

Applied
 • 3-4 years of experience
 • Knowledge of medical device registration process
 • Knowledge of Quality Management System

18-Feb-20

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุระหว่าง 23 – 30 ปี
 • จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเทคนิคการแพทย์ , พยาบาล หรือ
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย/ติดต่อ งานกับแพทย์ พยาบาล

18-Feb-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์การเงินการลงทุน
 • มีทัศนคติในเชิงบวก
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

18-Feb-20

 

Applied

Product Manager (Oncology)

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • An exciting Role
 • Responsible for product strategy
 • Responsible for Marketing strategy

18-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Science is a must
 • Able to work in the southern region of Thailand
 • Own a car and a valid driving license

18-Feb-20

 

Applied