ระบุคำที่ต้องการค้นหา
    Suggestions will appear below the field as you type
    1-6 จาก 6 ตำแหน่งงาน
    Krungthai AXA Life Insurance Public Company Limited's banner
    Krungthai AXA Life Insurance Public Company Limited's logo

    AVP - Financial Risk Management

    Krungthai AXA Life Insurance Public Company Limited
    กรุงเทพมหานคร
    • 3 - 7 years in Life Insurance and Financial Risk
    • Strong communication in English
    • Good at Stakeholder Management
    Monroe Recruitment Consulting Group Co., Ltd.'s banner
    Monroe Recruitment Consulting Group Co., Ltd.'s logo
    กรุงเทพมหานคร
    • Degree in Actuarial Science, Statistics
    • Experiencing in Actuarial Software is preferable
    • Must have a Fellow Certification e.g. ASA, FSA
    Monroe Recruitment Consulting Group Co., Ltd.'s banner
    Monroe Recruitment Consulting Group Co., Ltd.'s logo

    IFRS 17 Manager (Insurance), Bangkok, Thailand

    Monroe Recruitment Consulting Group Co., Ltd.
    กรุงเทพมหานคร
    • IFRS 9&17
    • Accounting
    • IFRS specialist
    ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)