• เพศชาย อายุ 25 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

8 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

12 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • รับผิดชอบงานทรัพยากรบุคคล
 • ช่วยเตรียมข้อมูล Time Attendance

12 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • A Bachelor’s degree in Public Health
 • Ability to coordinate and negotiate effectively
 • Ability to plan budget expenditures

20 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 27 - 35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
 • มีความรู้ด้านการร่างจดหมายหรือจัดทำเอกสาร

25 นาทีที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ชาย – หญิง 28-32 ปี มี Service mind ทัศนคติบวก
 • ป.ตรี -โท จากสถาบันของรัฐ หรือ ต่างประเทศ
 • สามารถทำ Power Point ได้ดีเยี่ยม

31 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 23 ถึง 35 ปี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • พูดภาษาจีนได้

34 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการ การโรงแรม
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 0-3 ปี

39 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 25 - 35 ปี
 • สามารถใช้งานโปรแกรม MS Office, E-mail, Internet
 • มีประสบการณ์ในงานฝึกอบรมฯอย่างน้อย 2-3 ปี

39 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 35-45 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารงานบุคคล, รัฐศาสตร์
 • ประสบการณ์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลไม่น้อยกว่า 5 ปี

42 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาจีนได้

46 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Good command of written and spoken in English
 • Bachelor’s degree in any related field.
 • Minimum 1 year experience in customer services

47 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai, female or male, age 25 - 30 years old
 • Min. 1-3 years experience in Japanese Translator
 • Fluent in English Toeic 800 &Japanese JLPT N2 up

50 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ ไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาฝึกอบรม หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานฝึกอบรม 2 ปีขึ้นไป

52 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Opportunity to turn to a permanent staff in 2018
 • Opportunity to work with International Company
 • Good Training and Development

52 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22-35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบุคคล-ธุรการ
 • รับผิดชอบงานด้านบุคคล ฝึกอบรม

57 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Competitive salary and benefits
 • Opportunity to work with International Company
 • Good Training and Development

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ในการประสานงาน อย่างน้อย2 ปีขึ้นไป

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 25-35 years old
 • 5-8 years experience as Admin or Interpreter
 • JLPT N3-N2

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 30-35 years old
 • 5-8 years in Secretary related to SEC
 • Knowledge of legal/stock exchange/business managem

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

HR Manager

Japan Transportation Technology (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • Manage and monitor all HRM functions
 • Extensive knowledge of labor laws
 • Lead the continuous improvement process in HR team

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in any related field
 • 1-2 Year Experience in Payroll
 • MS Office/SAP

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ 20 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน

Applied
 • university
 • social networking
 • HR

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree in HR or any related fields
 • At least 3-5 years’ experience in Recruitment
 • Service mind & Good personality & professional

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree required
 • Strong English speaking ability required.
 • Minimum of 10 years of related experience

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Secretary
 • เลขานุการ
 • Secretary

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีความซื่อสัตย์ / รับผิดชอบต่อหน้าที่

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • project management
 • analytic
 • hr strategy

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - อนุปริญญา
 • สามารถเขียน AutoCad ได้

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Overall HR&GA operations from Manufacturing
 • Good command in English
 • More than 3 years of management experience

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 90k /เดือน

Applied
 • to be part of leading regional trading company
 • to work with long history company
 • Attractive remuneration package

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Human resource management
 • HR operations
 • 10 years in HR

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 1-2 years’ experience in C&B
 • Having knowledge of HRIS, payroll admin, Tax
 • Work accurately with detail oriented

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Entering data accurately into the system
 • Deciphering sloppy handwriting, faded text
 • Strong typing, analytical skills.

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชอบทำงานเป็นทีม และมีทัศนคติดี
 • มีความขยันอดทน
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี และมีความคิดสร้างสรรค์

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Entry level position - new graduates welcome.
 • Strong communication in English and Thai required.
 • International working environment.

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลและพัฒนาระบบ Krungsri Learning
 • จบการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To work in a joint venture company
 • To work in Japan’s top manufacture of paints
 • Support company’s internal needs

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • to be part of leading regional trading company
 • to challenge in Sales field
 • Attractive remuneration package

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or above related to Human Management
 • With 3 years plus of relevant work experience
 • Good knowledge of recruitment processes

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience with the join Salary Survey
 • Advanced proficiency level in MS Office especially
 • Strong analytical mind and attention to details

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 28-32 ปี
 • ประสบการณ์ด้านการเป็นวิทยากร
 • ประสบการณ์ประสานงานฝึกอบรม ในธุรกิจค้าปลีก

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • To challenge your ability and grow with the firm
 • To work in new central business district
 • To gain knowledge in treatment system business

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ติดต่อ สื่อสาร และประสานงานกับหน่วยงาน
 • เพศหญิง/ชาย วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีในด้านการจัดการ
 • มีประสบการณ์ในสายงานธุรการไม่ต่ำกว่า 10 ปี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai nationality, female, aged 22 - 35 years old
 • Bachelor's Degree in any field
 • 1-3 years of experience

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Knowledge of Human Resource Development
 • Good communication of both spoken & written Eng
 • Good communication and interpersonal skills

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Human Resources
 • Experience in planning professional development
 • Strong communicate with service

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ทำงานตรงกับตำแหน่ง 2 ปีขึ้นไป
 • เงินเดือน 21K ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ที่ทำงานติดรถไฟฟ้า BTS

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล