• รับผิดชอบประสานงาน จัดทำการประชุมคณะกรรมการบริษัท
 • การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทในเครือ
 • Company Secretary, Affairs

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ดูแลงานเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ ของพนักงานตามสิทธิ
 • สรุปเวลาการทำงานของพนักงาน Outsource

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ดูแลงานเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ ของพนักงานตามสิทธิ
 • สรุปเวลาการทำงานของพนักงาน Outsource

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • บันทึกประวัติพนักงานใหม่ในระบบ HRMS
 • ดูแลงานเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • บันทึกประวัติพนักงานใหม่ในระบบ HRMS
 • ดูแลงานเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลงานสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ
 • ดูแลงานธุรการ เอกสารราชการ สัญญาต่าง ๆ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลงานสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ
 • ดูแลงานธุรการ เอกสารราชการ สัญญาต่าง ๆ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลงานสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ
 • ดูแลงานธุรการ เอกสารราชการ สัญญาต่าง ๆ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ดูแลงานเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ ของพนักงานตามสิทธิ
 • สรุปเวลาการทำงานของพนักงาน Outsource

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ดูแลงานเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ ของพนักงานตามสิทธิ
 • สรุปเวลาการทำงานของพนักงาน Outsource

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • บันทึกประวัติพนักงานใหม่ในระบบ HRMS
 • ดูแลงานเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลงานสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ
 • ดูแลงานธุรการ เอกสารราชการ สัญญาต่าง ๆ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลงานสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ
 • ดูแลงานธุรการ เอกสารราชการ สัญญาต่าง ๆ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลงานสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ
 • ดูแลงานธุรการ เอกสารราชการ สัญญาต่าง ๆ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree
 • Having knowledge about SAP
 • At least 2 years’ experience of import or relate

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • HRM, HRD, Operations
 • Strong HR Management in recruitment, C&B, training
 • Presentations, Convincing and Negotiation skill

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Manage and responsible for all HRM functions
 • Lead, coach and supervise HRM team
 • Identify all necessary Human Resources policies

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in HR
 • Minimum 3 years of working experience
 • Good command of both spoken & written English

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Fast-learner and positive attitude
 • Basic administration duties, 5 day work week
 • Overseas working opportunities and good salary

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน

Applied
 • Formulatate of administrative system and process
 • Coordinate the activities of the company
 • Routine paper work, detail oriented, multi-task

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in HRD, or related fields.
 • 3-5 years experience in HRD, HRM
 • TOEIC score of 550 is required.

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in HR, Industrial Psychology and related
 • 3-5 years experience in HRM field.
 • TOEIC score of 550 is required.

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 8 years relevant experience
 • 3 years minimum in management level
 • Background working experience from MNC.

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Good at recruitment skill
 • Good working environment
 • work hard, play harder

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • หัวหน้าแผนกบุคคล/ผู้ช่วยแผนก
 • มีประสบการณ์งานผลิตเครื่องประดับจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เคยอยู่ในตำแหน่งหัวหน้าแผนก/ ผู้ช่วยแผนกบุคคล

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master's Degreein Human Resources Management, Psyc
 • 10+ of experience and knowledge in the HR Manageme
 • Skilled in areas of Core HR, Payroll, Benefits, Ad

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาโทกฎหมาย เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ อักษรศาสตร์
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัด/ต่างประเทศได้
 • มีใบขับขี่และสามารถขับรถได้

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาโท
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัด / ต่างประเทศได้
 • มีใบขับขี่และสามารถขับรถได้

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาโทบริการธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ การเงิน
 • สามารถปฏิบัติงาน/เดินทางต่างจังหวัดได้
 • มีใบขับขี่และสามารถขับรถได้

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาโท ลอจิสติกส์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ
 • ทำงานล่วงเวลาได้
 • มีใบขับขี่และสามารถขับรถได้

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตโทวิศวกรรม บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ MBA
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • มีใบขับขี่และสามารถขับรถได้

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 2+ years of exp in coordinating or administration
 • Welcome new graduate students
 • Good command of English/ Good computer literacy

14 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor's Degree in HRD/HRM
 • At least 4 years of strong experience
 • Active and fast learning

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ธุรการสำนักงาน งานธุรการ ประสานงานภายใน
 • ติดต่อราชการ ดูแลทรัพย์สินของบริษัท
 • ดูแลเครื่องใช้สำนักงาน งานเอกสาร งานความปลอดภัย

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2 years’ working experience
 • Ability to prioritize and multi-task is essential
 • Typing speed of 40-50 wpm

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in IT related field
 • At least 1-2 years of experience in IT function
 • Interested in HR& Admin field

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree in Human Resource Management
 • At least 4 years of work experience in HRM & GA
 • Good knowledge in HRM

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai, Female, 23-28 years old
 • 1 year exp. in sales support and inventory control
 • Good command in English / Up to 28K+Bonus

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai Female only, age 25- 40 years old
 • over 5 yrs. exp. in Import&Export (sales co.)
 • Good in English and Japanese (JLPT N3-N2)

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • HRM, HRD, Operations
 • Strong HR Management in recruitment, C&B, training
 • Presentations, Convincing and Negotiation skill

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 8 years experience for HR all function
 • Experience in Retail business would be advantage
 • Fluent in spoken and written English

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 25,000THB+very attractive bonus+holidays+more++
 • 1+ Year Recruitment Experience/Talent Acquisition
 • Blue Collar Industry Jobs/Warehouse/F&B/Logistics

14 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • Experience in Industrial Relations
 • Strong analytical, interpersonal, negotiation
 • Good command of English and computer-literate.

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in HRIS, PAy roll, Benefits & Welfare
 • Strong analytical data, Microsoft Office.
 • Good command of English and computer-literate.

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 5 years experince in related field
 • Good communication in English
 • Previous experience with organizational psychology

14 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Initiate Industrial & Employee Relations
 • 3 years of experience in Labor Relations
 • Proactive, Initiative, good analytical

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5-10 years in HRM, HRBP, knowledge HRIS and C&B
 • Solid HR policy, Process, Improvement and Analysis
 • Good in English

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Regional HR Manager Job Opportunity
 • Regional Working Opportunity
 • Attractive Benefits and Career Path

14 ชั่วโมงที่แล้ว

มากกว่า THB120k /เดือน

Applied
 • 2 years of experience in Talent Acquisition
 • Knowledge of Dual Vocational Education
 • Able to travel upcountry

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied