• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 27 - 36 ปี
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 6 - 15 ปี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male with Thai nationality, age over 28 years
 • Degree in Facilities Management, Electrical
 • 5 years of experience in Facility management

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานร้านอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี
 • เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Investigation
 • Thai Labor Law
 • EICC/TLS

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ็Hotel by Major Development Public Company
 • At least 2 years' experience in HR in Hotel
 • Working Location : โรงแรม ที่ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

9 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ประสบการณ์ด้านงานบุคคล
 • ็HR Coordinator
 • Payroll

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • การสรรหาคัดเลือกและการฝึกอบรม
 • ประสบการณ์การสรรหาคัดเลือกและฝึกอบรมอย่างน้อย 5 ปี
 • ประสบการณ์จากสถาบันการเงินจะพิจารณาเป็นพิเศษ

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Talent Acquisition
 • recruitment specialist, Executive search
 • Head hunter, search to look for qualified candida

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Training officer (JD.com)

Central Group (Supporting Unit)

กรุงเทพมหานคร

 • Minimum 3 year’s experience of training in e-Comme
 • Able to conduct training sessions to 3P sellers
 • Bachelor in Business management or related field

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai, Male/Female, age 25-30 years old
 • Minimum 2-3 years of experience in accounting
 • Good in English, @BTS Thonglor

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai, Male or Female , age 30 - 40 years old
 • 5 years experience in Marketing
 • Experience in Insurance Business

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Maintenance Admin / พนักงานธุรการซ่อมบำรุง

BEST-PAC CONCRETE (2) CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 • ประสบการณ์ด้านธุรการ 1 ปีขึ้นไป

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปวส-ปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ
 • สามารถทำงานออกต่างจังหวัดจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปวส-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ
 • มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 20 ขึ้นไป
 • จบ ปวส. หรือเทียบเท่า

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปฏิบัติงานที่จังหวัดเชียงใหม่
 • จบการศึกษาปวส. (บัญชี / การจัดการ /เลขานุการ)
 • สามารถทำงานวันจันทร์-เสาร์ได้

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับผิดชอบงานธุรการทั่วไป
 • ติดต่อประสานงานขาย และการเบิก-จ่ายสินค้า
 • ปวส.-ปริญญาตรี

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิ ปวช. - ปวส.ขึ้นไป ทุกสาขา
 • มีความอดทน ซื่อสัตย์ ขยัน

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย/หญิง
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาการโรงแรม
 • หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย/หญิง
 • ไม่จำกัดอายุ
 • หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 1 -2 years experience in administration
 • Knowledge of Compliance Policy on Interactions
 • MS Office- excel/ word and power point

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • University graduate
 • Good communication skills to report writing in Eng
 • Computer skill. (Word, Excel and Access)

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree or higher, Age above 22 years old.
 • Able to communicate in English and Japanese
 • At least 2-3 years in related field.

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Sales partner, support sales/agent
 • Analyzing and strategic plan
 • Willing to travel to the area assigned

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Product's knowledge, motivation, soft skills
 • Prepare training's tools or papers by yourself
 • Interpersonal and presentation skill

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3-5 Years experience in any field of work.
 • well organized with good interpersonal relationsh
 • Excellent verbal and written communication skill

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Translation skill, English to Thai and vice versa
 • Able to building relationship at all levels
 • Positive attitude, proactive, and multi-tasking

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bonus4mths, Med Ins, Prvd F,Transp, COLA, OT Pay
 • Global Japanese Electronics Brand Manufacturing
 • Exp. in Office Business Supporting in Japanese Co.

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Insurance Recruiter
 • manpower databases, Applicant tracking
 • Sales Recruitment

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายูไม่เกิน 40 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • ประสบการณืด้านบัญชีอย่างน้อย 5 ปี

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายูไม่เกิน 30 ปี
 • ปวส. หรือปริญญาตรี สาขาการเงิน
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายูไม่เกิน 30 ปี
 • ปวส. หรือปริญญาตรี สาขาการเงิน
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bonus 3mths,Med Ins,Prvd F,Meal, Full, Transp, OT
 • World - Wide Electric Manufacturing
 • Exp. in Interpreter in Japanese Company

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับโทรศัพท์, รับ Check-In, Check-Out
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการโรงแรม/ท่องเที่ยว

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai, Male/Female, age 25-30 years old
 • Minimum 2-3 years of experience in accounting
 • Good in English, @BTS Thonglor

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับคำสั่งซื้อ และออกใบกำกับภาษี
 • ปริญญาตรี
 • ให้บริการข้อมูลแก่พนักงานขายและลูกค้าของบริษัท

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านประสานงานOnline Media อย่างน้อย 1 ปี

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง - เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • สามารถติดต่อประสานงานกับตัวแทนร้านค้าและ sales
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft office

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Need experience of making PO, invoice, receipt
 • Advanced Diploma or Bachelor's Degree
 • Driver license of motor bike or vehicle

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลงานที่ได้รับมอบหมาย
 • ปวช. หรือ สูงกว่า
 • ขยัน, อดทน, ซื่อสัตย์ มีใจรักบริการ

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Coordinate and send samples to certified lab
 • Prepare C.C.S. guarantee letter
 • To be a chemical Substances Control Instructor

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานธุรการ
 • รับผิดชอบด้านงานธุรการ

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3 years experience preferably in manufacturing.
 • Solid background in Payroll Management
 • Able to work in Samutsakorn Plant.

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ (เราไม่กีดกัน
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ในงานบุคคล และกิจกรรมสัมพันธ์ 2 ปี

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับเอกสารจากฝ่ายขายและฝ่ายบัญชีเพื่อวางบิล
 • การศึกษา ปวส-ป.ตรี สาขาบัญชี หรือการเงิน
 • จัดทำใบรับเงิน-และบันทึกลงโปรแกรม MAC-5

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in an international environment
 • Female, Thai national, 22-30 years old
 • Must have EXCELLENT spoken and written English

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • minimum 4-5 years working experience
 • handles the work roster/time attendance of staff
 • good communication in English

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล