ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-8 จาก 8 ตำแหน่งงาน
  United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited (UOB)'s banner
  United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited (UOB)'s logo

  Head of Workplace Technology (VP level)

  United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited (UOB)
  ภาษีเจริญ
  • Manages IT Support Team
  • Troubleshoot and resolve application issues
  • Monitor and track IT Support team

  Assistant Finance Manager

  Wildlife Conservation Society (WCS) – Thailand Program
  ปริมณฑล-นนทบุรี
   United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited (UOB)'s banner
   United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited (UOB)'s logo

   Information Security Strategy & Risk Assessment (Manager - AVP)

   United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited (UOB)
   ภาษีเจริญ
   • Information Security
   • Vulnerability Assessment
   • IT solution architecture
   Bangkok Life Assurance PCL.'s banner
   Bangkok Life Assurance PCL.'s logo
   ปริมณฑล-นนทบุรี
   • ปริญญาตรี - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์
   • มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ตลาดทุนได้
   • มีประกาศนียบัตร ทางด้านการเงิน CISA, CFA