ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 148 ตำแหน่งงาน
  SMARTCRUIT CONSULTANT RECRUITMENT COMPANY LIMITED's banner
  SMARTCRUIT CONSULTANT RECRUITMENT COMPANY LIMITED's logo
  Bangkok
  • Age between 30 - 40 years old
  • Degree in Finance with SAP experience
  • Exp from trading business is an advantage
  Wattana
  • วุฒิ ปวส ขึ้นไป สาขาบัญชี
  • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office Word ,Excel
  Nusasiri Public Company Limited's banner
  Nusasiri Public Company Limited's logo
  Huaykwang
  • จัดทำ Financial Projection / แผนธุรกิจอื่นๆ
  • ร่วมวางแผนการตลาดให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่นำเสนอ
  • บริหารทีมงานโดยการดูแล พัฒนา และให้คำแนะนำ
  Goodyear (Thailand) Public Company Limited's banner
  Goodyear (Thailand) Public Company Limited's logo

  Pricing Manager

  Goodyear (Thailand) Public Company Limited
  Klongluang
  • Sell in price management
  • Trade margin management
  • Competitor price track
  TOA Paint (Thailand) Public Company Limited's banner
  TOA Paint (Thailand) Public Company Limited's logo
  Bangsaotong
  • ปริญญาตรีสาขาการบัญชี
  • มีประสบการณ์จัดทำรายงานวิเคราะห์งบการเงิน
  • จัดทำงบประมาณประจำปีของบริษัท
  Mercator Medical (Thailand) Ltd.'s logo
  Songkhla
  • english – communicative
  • knowledge of accounting and financial processes
  • understanding of data analysis and forecasting
  Land and Houses Bank Public Company Limited's banner
  Land and Houses Bank Public Company Limited's logo
  Sathorn
  • มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลฯ
  • ใจรักบริการ
  • ปริญญาตรีไม่จำกัดวุฒิ
  Bangkok Bank Public Company Limited's banner
  Bangkok Bank Public Company Limited's logo

  Database Admin

  Bangkok Bank Public Company Limited
  Yannawa
  • Database,Oracle,Mysql,MongoDB,
  • MSSQL,SQL,Implement
  • Data Engineer, Oracle 11g
  Global Power Synergy Public Company Limited's banner
  Global Power Synergy Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ปริญญาตรี/ ปริญญาโท สาขาการเงิน การธนาคาร การบัญชี
  • ประสบการณ์ทำงานการเงินการธนาคารและหรือการบัญชี 3ปี
  • TOEIC Score 700
  The Minor Food Group Public Company Limited's banner
  The Minor Food Group Public Company Limited's logo

  Financial Controller

  The Minor Food Group Public Company Limited
  Bangkok
  • At least Bachelor Degree in Accounting / Finance
  • At least 5 years in accounting
  • Excellence in English communication
  ถัด ไป
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)