ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-7 จาก 7 ตำแหน่งงาน
  บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด's banner
  บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด's logo

  พนักงานประจำร้าน พื้นที่โซนภาคใต้

  บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด
  ภาคใต้
  • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.3
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • งานรับออเดอร์ลูกค้า, งานต้อนรับลูกค้า
  บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด's banner
  บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด's logo

  พนักงานส่งอาหาร ประจำโซนภาคใต้

  บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด
  ภาคใต้
  • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.3
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ รอบรู้เส้นทาง
  บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด's banner
  บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด's logo

  พนักงานครัว ประจำโซนภาคใต้

  บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด
  ภาคใต้
  • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม. 3
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • ทำออเดอร์ตามที่ได้รับมอบหมาย
  Conntrak Catering (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Conntrak Catering (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  สงขลา
  • รับผิดชอบการทำความสะอาดห้องพัก
  • มีประสบการณ์ 1-2 ปีขึ้นไปเกี่ยวกับงานทำความสะอาด
  • มีความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด
  Conntrak Catering (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Conntrak Catering (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  พนักงานประกอบอาหาร

  Conntrak Catering (Thailand) Co., Ltd.
  สงขลา
  • มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือในการนำส่งบริการด้านอาหาร
  • วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือสูงกว่า
  • มีใบประกาศนียบัตรการประกอบอาหาร
  Conntrak Catering (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Conntrak Catering (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  สงขลา
  • วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานทั่วไป
  • มีใจรักในงานบริการ
  Conntrak Catering (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Conntrak Catering (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  สงขลา
  • วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น
  • มีความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด
  • มีใจรักในงานบริการ