ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Kensington Associates Recruitment (Thailand) Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  Kensington Associates Recruitment (Thailand) Ltd.'s โลโก้ของ

  SAP Data Modeler

  Kensington Associates Recruitment (Thailand) Ltd.
  ภาคกลาง
  • Develop SAP HANA information models
  • Design and Build solutions using native SAP HANA
  • develop scalable, reusable data models in SAP HANA
  Kensington Associates Recruitment (Thailand) Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  Kensington Associates Recruitment (Thailand) Ltd.'s โลโก้ของ

  Power BI Developer

  Kensington Associates Recruitment (Thailand) Ltd.
  ภาคกลาง
  • Business Intelligence Developer
  • 2+ years experienced with Power BI
  • Experience with T-SQL is required
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)