ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-6 จาก 6 ตำแหน่งงาน
  Mondelez International ( Thailand ) Co., Ltd.'s banner
  Mondelez International ( Thailand ) Co., Ltd.'s logo
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • Graduate of any Food Science or Technology
  • Licensed Chemist or Chemical Engineer
  • 4 yrs in quality control and assurance function