ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-5 จาก 5 ตำแหน่งงาน
  FrieslandCampina (Thailand) PCL.'s banner
  FrieslandCampina (Thailand) PCL.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • จบมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
  • รับผิดชอบในการขับรถผู้บริหาร
  • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และปฏิบัติตามกฎจราจร