ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  Kensington Associates Recruitment (Thailand) Ltd.'s banner
  Kensington Associates Recruitment (Thailand) Ltd.'s logo

  ATM & POS Systems Trainer

  Kensington Associates Recruitment (Thailand) Ltd.
  ภาคกลาง
  • 3-5 years Call Centre, Field Services (CE)
  • networking & servers
  • Experience with ATMs / POS (preferred)