ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 367 ตำแหน่งงาน
  Beyond Training Co., Ltd.'s banner
  Beyond Training Co., Ltd.'s logo

  Sales Representative

  Beyond Training Co., Ltd.
  Bangkok
  • มีประสบการณ์ด้านงานขาย 2-3 ปี
  • ทักษะการขายเชิงที่ปรึกษา (Consultative selling)
  • มีทักษะการสื่อสาร และ การนำเสนอ
  ถัด ไป