ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.'s โลโก้ของ

  Sales Supervisor (57166)

  Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
  ภาคตะวันออก
  • Able travelling for business trip to abroad
  • Expert in Sale planning, Sale forecast
  • Experience in automobile part is advantage
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)