brand manager
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-13 of 13 jobs
  Aurora Design Co., Ltd.'s banner
  Aurora Design Co., Ltd.'s logo

  Marketing Manager -Membership

  Aurora Design Co., Ltd.
  Bangna
  • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 42 ปี ( สัญญาชาติไทย )
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
  • ประสบการณ์ด้านงาน CRM, Membership, Partnership
  MBK Public Company Limited's banner
  MBK Public Company Limited's logo
  Pathumthani > Muang
  • สามารถใช้ระบบออนไลน์แพลตฟอร์มในรูปแบบการค้าได้
  • ทำแคมเปญหรือกิจกรรมและสร้างสรรค์ Content
  • ประสบการณ์ทำงานด้านธุรกิจออนไลน์อย่างน้อย 2 ปี