ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-14 จาก 14 ตำแหน่งงาน
  C.J. Express Group Co., Ltd.'s banner
  C.J. Express Group Co., Ltd.'s logo
  ราชบุรี
  • ปริญญาตรี สาขา Logistic หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • บริหารงานคลังสินค้าอย่างน้อย 3-5 ปี
  • ปฏิบัติงานที่ศูนย์กระจายสินค้าจ.ฉะเชิงเทรา
  DHL Supply Chain (Thailand) Ltd.'s banner
  DHL Supply Chain (Thailand) Ltd.'s logo
  อยุธยา
  • Experienced in logistics operation field
  • Experienced in P&L Management preferred
  • Good in English communication required
  Namchow (Thailand) Ltd.'s banner
  Namchow (Thailand) Ltd.'s logo
  ภาคกลาง
  • • Bachelor degree in logistic, MBA is a plus.
  • •8 year experience in in the large scale warehouse
  • • Can work 6 days (Mon - Sat).
  Dole Thailand Ltd.'s banner
  Dole Thailand Ltd.'s logo
  ประจวบคีรีขันธ์
  • Warehouse Operation
  • 2-3 years of warehouse management
  • Logistics and Inventory Management
  Western Digital (Thailand) Ltd.'s banner
  Western Digital (Thailand) Ltd.'s logo

  Senior Logistics

  Western Digital (Thailand) Ltd.
  อยุธยา
  • Bachelor’s degree in Logistics Supply Chain
  • Min 5 years experience in Logistics Supply Chain
  • Advanced English skills & Collaborate effectively