• เพศชาย อายุ 18 - 40
 • มีบัตรประชาชน และจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา

2 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำเอกสารเบิกจ่ายค่าขนส่ง (รถลูกไก่, รถอาหาร)
 • มีความสามารถในการคิดคำนวนได้เป็นอย่างดี
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทด

16 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์ในการจัดการงานคลังสินค้า 1-2 ปี
 • มีทักษะในการเป็นหัวน้างาน

26 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Logistic
 • ขนส่งภายในประเทศ
 • supply chain

26 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Transportation Management (3PL business)
 • Manage overall transport management of customer
 • Able to communicate in English

28 นาทีที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เพศชาย/หญิง อายุ 18-45 ปี
 • มีประสบการณ์ในสายงาน
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ และมีความคล่องตัวในการทำงาน

28 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • B2B
 • Business Development
 • E-Commerce

54 นาทีที่แล้ว

THB70k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Designing mechanical and machine system
 • Bachelor's degree or higher in relate field
 • Experience in die design more than 5 years

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Operation
 • manager
 • Transportation

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • to help the company’s expansion
 • to work in reliable logistic company from Japan
 • to grow with one of the biggest Japanese logistic

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Logistic/Transportation
 • Supply Chain/Industrial Engineering
 • 3 years (Warehousing / Transportation

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Ordering products from overseas (China and Taiwan)
 • Bachelor's degree in any fields
 • At least 1 year of experience in supply chain

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีอบรมเพิ่มทักษะในหน้าที่รับผิดชอบ
 • ติดต่องานราชการภายนอกได้
 • มีโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Engineering, Supply Chain or related
 • Experience in consulting role will be advantageous
 • Lean Operations experience, Six Sigma educated

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or Female, 33 - 45 years old.
 • Master in Business Administration or other related
 • At least 3-5 years’ of managerial experience

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Sales and Marketing, Fluent English
 • Product Management, Analyst, Auto Part
 • Proficient in MS Office, Able to travel upcountry

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai National ONLY
 • 10-15 years of experience in transport, warehouse
 • Background in customer relationship management

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai National ONLY
 • 5 years in experiences in Logistics or Warehouse
 • Good communication and leadership skill

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai National ONLY
 • Bachelor or Master’s Degree in any field
 • 5-10 years experiences of Warehouse Management

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในคลังสินค้าอย่างน้อย 2 ปี
 • ทัศนคติที่ไม่เกี่ยงงานและสามารถทำงานให้บรรลุผลได้
 • มีร่างการแข็งแรง สามารถยกของหนักได้

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai Male/Female , Age 21 years old or above
 • Degree or higher in related fields
 • 0- 1 years work experience in Fright Forwarding

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Supply Chain Management/ Logistics
 • Experienced in demand planning and forecasting
 • Order Processing Management, customer service

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Vehicle (Car/Bike) Compliance
 • Homologation, Product Validation, Certification
 • Project Management

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Logistics or other related
 • 4 years experience in Manager level
 • Good knowledge in logistics management

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Logistics Executive

VF Sourcing (Thailand) Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor Degree or higher
 • Good English Skills
 • Minimum 3 years working experience

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree of Engineering or scientific
 • At least 5 years working in Warehouse
 • Having knowledge about chemical storage

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาการเงิน , บัญชี
 • ประสบการณ์ทำงานด้านควบคุมสินเชื่อ
 • ให้สินเชื่อกับลูกค้าหรือตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสาร

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบวุฒิการศึกษาปวส. ขึ้นไป ในสาขาวิชาใดก็ได้
 • มีประสบการณ์การทำงานในสายงาน 2 ปีขึ้นไป
 • ประสานงานติดต่อกรมศุลกากร เรื่องการนำของเข้า

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Business Administration or related field
 • Fluent in written and oral English
 • Have experience in automotive business

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20-25 ปี
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาช่างไฟฟ้า ช่างกลโรงงาน
 • ประสบการณ์ 1-3 ปี

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • การออกใบแจ้งหนี้ พร้อมทั้งตรวจสอบการรับชำระเงิน
 • จัดทำเอกสารทางบัญชี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Being responsible for negotiation of purchasing
 • Bachelor’s degree or higher in Business Admin
 • Minimum of 5 years work experience in purchasing

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 0-5 years experience in BOI/Import-Export/Logistic
 • Good Command in English
 • Problem solving and problem analysis skill

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบวุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด, ภาษาอังกฤษ,ภาษาจีน
 • มีทักษะในการฟัง/พูด/อ่าน/เขียนภาษาอังกฤษในระดับดี
 • สามารถทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ได้ เสาร์เว้นเสาร์

7 ชั่วโมงที่แล้ว

THB13k - 25k /เดือน

Applied
 • Communicate with Japanese customer as sales window
 • Negotiate with the customer about price & business
 • Develop the new business for own customer

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 8 - 10 years of experience in Warehouse Management
 • Warehouse experience in Manufacturing industrial
 • Strong leadership skill and English communication

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male / Female age not over 30 years old
 • Degree or above in International Business , Market
 • 3-5 years solid working experiences in Exporting

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Customer Services officer

NS BlueScope Lysaght (Thailand) Ltd

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Degree in Business administration, logistics
 • 1-3 years’ experience in customer service
 • Good communication, negotiation

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Sales Planning, Sales performance
 • Freight forwarding, Logistics
 • Data analysis, planning, sales, sales support

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai nationality, not over 40 years old
 • Degree in Business Administration, Accounting
 • Strong knowledge of GMP, HACCP and HALAL

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Manage the warehouse on and Day to Day basis
 • 7 years’ experience in warehouse inventory storage
 • Manage and control the warehouse

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • experience with inventory management
 • Excellent numerical skills
 • Knowledge of metal parts and hardware

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strong communication, interpersonal skill
 • 1-2 year working experience in export sale
 • Degree or higher in Business Admin in Marketing

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Knowledge of Import&Export, Custom clearance
 • Sufficient English to communicate
 • Experience in Automotive OEM

12 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Design warehouse process and Layout.
 • Calculate operation capacity, warehouse space
 • Improve warehouse operation

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Cooperate with all related party
 • Production Planning and Control.
 • Stock accuracy control.

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Air Freight Import or Export Assistant Manager

JAC Recruitment Thailand

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • At least 5 years experience in Air Freight
 • Good Command in English
 • Able to work at Suvannabhumi

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 8-10 years in experience in Warehouse management
 • Good Communication in English
 • SAP/ERP system knowledge

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Business
 • 5 years experience in Sales
 • Experience or knowledge about handling automotive

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Supply Chain Associate

Boots Retail (Thailand) Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • supply chain management
 • stock and inventory management
 • warehouse and delivery

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล