• โบนัสประจำปี
 • เสื้อพนักงาน
 • ประกันสังคม

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • กำหนดกลยุทธ์ และจัดทำแผนการตลาด
 • ประสบการณ์ในการทำงาน ไม่ต่ำกว่า 10 ปี
 • ประสบการณ์ด้านสินค้าอุตสาหกรรม

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บริหารจัดการงานผลิตผังโครงการและออกแบบ
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์และปรับปรุงผลิตภัณฑ์
 • ออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรม

7 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปี งานด้านการควบคุม
 • ควบคุมการประสานงานและเตรียมข้อมูล

7 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • At least 7 years working experience
 • Construction Control, High building Control
 • Salary 30k or above

7 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปวส.-ปริญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา,สาขาการจัดการธุรกิจ
 • มีความรู้เกี่ยวกับวัสดุ และอุปกรณ์สายงานก่อสร้าง
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน

7 ชั่วโมงที่แล้ว

THB10k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Space planning, design development.
 • Project coordination and administration.
 • Coordination of suppliers & vendors.

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Space planning, design development.
 • Project coordination and administration.
 • Coordination of suppliers & vendors.

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai nationality with minimum 4 yrs. experience
 • Excellent command of Auto CAD software
 • Able to develop architectural and interior draftin

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : ชาย
 • อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา

7 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ใกล้เซ็นทรัลพระราม 2
 • ต้องการทีมงานเพื่อขยายงาน
 • เขียนแบบ งานก่อสร้าง

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

สถาปนิก

Channakorn Engineering Co.,Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • อายุ : 25-40 ปี
 • ป.ตรี สาขาสถาปัตยกรรมหลัก
 • ประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป ด้านงานออกแบบ

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 25 - 35 ปี
 • ป.ตรี โยธา (มีใบ กว.ทางบริษัทจะมีเบี้ยเลี้ยงพิเศษ)
 • สามารถขับรถยนต์ได้

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ใกล้ BTS ช่องนนทรี / MRT ศาลาแดง
 • มีสวัสดิการประกันสุขภาพ / ชีวิตกลุ่ม
 • Performance Bonus

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อยู่ใกล้ BTS ช่องนนทรี / MRT สีลม
 • มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพ/ชีวิต
 • Performance Bonus

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส.-ป.ตรี ก่อสร้าง,โยธา,สถาปัตย์หรือที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบก่อสร้างได้
 • อาทิเช่น AutoCad,Revit,SketchUp,3D

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Project Engineer
 • High Rise
 • Condominium

14 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 55k /เดือน

Applied
 • degree in Engineering (Civil Engineering)
 • Have Professional Civil Engineer License
 • Working experience in Construction

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์ด้านสถาปนิก อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาโยธา/ก่อสร้าง/สถาปัตย์
 • ประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างบ้าน และอาคารพาณิชย์

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท
 • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างบ้าน
 • เพศ ชาย/หญิงอายุ 25 ปีขึ้นไป

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Graduate Engineer in Mechanical / Civil.
 • minimum of 6 years of relevant experience
 • Good Communication in English

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1 years of experiences in Structure design
 • PDMS or E3D or Tekla
 • DNV and NORSOK and other

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 15-20 years of working experience
 • pre and post contract in cost consultancy environm
 • Fluent in English

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วางแผนและบริหารต้นทุนงานก่อสร้าง งานสะพาน/ถนน
 • มีสภาวะการเป็นผู้นำสูง และมีประสบการณ์
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับ
 • ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
 • มีประสบการณ์ด้านการคุมคนงานก่อสร้างหรือผู้รับเหมา

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา/ขนส่ง
 • หากสามารถใช้โปรแกรม Autocad, GIS ได้
 • วิเคราะห์ข้อมูล เขียนรายงานเกี่ยวกับโครงการ

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจก่อสร้าง, อสังหาริมทรัพย์
 • การศึกษาปริญญาตรี-ปริญญาโท (วศ.บ) โยธา,มีใบ ก.ว.
 • อัตราค่าจ้างตามคุณวุฒิและประสบการณ์

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Building / Quantity Surveying.
 • 15-20 years of relevant working experience
 • Recognized QS Certification such as AIQS, RICS etc

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 2 years of experience in sales
 • English writing and speaking
 • Likes travelling

19 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวช. , ปวส. หรือ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป
 • สามารถปฏิบัติงานที่กรุงเทพฯและปริมณฑลได้

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 8 ปี
 • มีความรู้ด้าน QA/QS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Engineer
 • Oversea
 • Civil

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วางแผนบริหารและควบคุมความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีความรู้ความชำนาญในการจัดทำแผนงาน

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • คำนวณ, ออกแบบ และเขียนแบบงานโยธา
 • จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 3 ปี

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ขยัน ซ์่อสัตย์ อดทน
 • มีความรับผิดชอบ
 • เขียนช๊อปได้ ประจำไซด์นครปฐม ตัวเมือง

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • University graduation in Civil Engineering
 • Proficient in MS Office, computer skills
 • Prepare Site claim Report

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Graduated in Interior Design / Architecture
 • Good and extended experience in the furniture
 • Experience in key account development

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2- 5 years experience in museum
 • Key customer relationship management
 • project management skill

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strong planning, negotiation and problem solving
 • Male, Age 30 - 50 years
 • Minimum 3 years strong experiences in construction

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3-5 years of experience in Property Management fie
 • Review and record repair and maintenance expenses
 • Prepare analysis report for management

19-Oct-18

 

Applied
 • Solid procurement experience with real estate
 • Strong in managing procurement team
 • real estate and construction business

19-Oct-18

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมาร้านค้า,เจ้าของโครงการ
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์การขายอย่างน้อย 1- 2 ปี ในสายงาน

19-Oct-18

 

Applied
 • ดำเนินการวาง SPEC กับบริษัทสถาปนิก,บริษัทที่ปรึกษา
 • ปริญญาตรี สาขการออกแบบสถาปัตยกรรม,โยธา,การตลาด
 • มีประสบการณ์ในการติดต่อกับหน่วยงานสถาปนิก

19-Oct-18

 

Applied
 • ถอดแบบ เขียนแบบ
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

19-Oct-18

 

Applied
 • ด่วน
 • รับหลายตำแหน่ง
 • รายได้ดี

19-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ECO-LUXURY condominiums
 • Architecture, Engineering
 • Property Development

19-Oct-18

 

Applied