• วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาโท ในสาขาภาษาอังกฤษ
 • มีความสามารถในการสื่อสาร และทักษะการนำเสนอที่ดี
 • รับผิดชอบภาระงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

15-Oct-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาเอก ในสาขาบริหารธุรกิจ
 • หากมีตำแหน่งทางวิชาการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความพร้อมเป็นอาจารย์ มีความรับผิดชอบต่องานสอน

15-Oct-19

 

Applied
 • 3 years of managing a team experience
 • Project management experience with the ability
 • Experience of maintaining business standards

15-Oct-19

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Attractive Compensation Scheme
 • 2 Years Experiences
 • CATIA V5

15-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • UK education system
 • Understanding of the EYFS framework
 • At least one year experience

15-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สำเร็จการศึกษาตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นอย่างตำ
 • 15,000 + ANNUAL BONUS โบนัสรายปี
 • ส่งเสริมการศึกษา ดูงาน

15-Oct-19

 

Applied
 • STEM Education, Project Management
 • Monitoring & Evaluating, Implementation
 • STEM

15-Oct-19

 

Applied
 • Product training
 • Develop learning course
 • Good English communication

15-Oct-19

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • To develop,promote, and sale summer course program
 • To deal with parents,students,and stakeholders
 • To lead a group of under 18 yrs old to overseas

15-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Identify, prioritise and implement copy on website
 • Creating marketing materials
 • Good in writing, editing and proofreading skills

15-Oct-19

 

Applied
 • ผู้จัดการฝ่าย
 • สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
 • วุฒิปริญญาโท เอกการตลาด,นิเทศศาสตร์

15-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Qualification in Finance and Admin. Management
 • Proficient in English (reading, writing, Speaking)
 • Leadership experience prefer in an Intnl. School

15-Oct-19

 

Applied
 • ระดับปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์
 • ประสบการณ์ 10 ปี ขึ้นไป
 • พัฒนาบุคลากร การฝึกอบรม ระบบทรัพยากรบุคคล

15-Oct-19

 

Applied
 • Teacher
 • Engineering, Science, Math
 • Calculus Teacher

15-Oct-19

 

Applied
 • new graduate
 • nice and kind
 • good personalities

14-Oct-19

 

Applied
 • A learning orientation
 • Proven ability to handle prioritize of work
 • communicate effectively at the executive level

14-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ผลิตสื่อ วิดีทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ กราฟฟิค
 • ทำสื่อ Online ผ่านทาง Website, Facebook, Youtube

14-Oct-19

THB13k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • To be consultant and follow up student
 • fast learner
 • All Key Performance Indicators are sales-based

14-Oct-19

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Teaching Housekeeping Subjects
 • Monitoring of cleanliness of school and building
 • Setup school functions and activities

14-Oct-19

 

Applied
 • Admissions Manager
 • Admissions Manager
 • Admissions Manager

14-Oct-19

 

Applied
 • Possess a Bachelor’s or Master’s Degree in related
 • Fluency Chinese and English
 • Pay on holiday

14-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Inter curriculum teaching background is a plus.
 • Flexible Hour
 • Long term career path for teachers

14-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Inter Curriculum teaching background is a plus
 • Flexible Hour
 • Long term teacher career path

14-Oct-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประการณ์งานทางด้านศึกษา
 • มีบุคลิกดี/รักงานบริการ/ขยัน/อดทน/มีความรับผิดชอบ

14-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in English language
 • Teaching students basic English skills
 • Positive attitude, well organize and self-manageme

14-Oct-19

THB20k - 25k /เดือน

Applied
 • Communicate with UK universities
 • Manage credit control for commission sales
 • 2+ years experience in admin is preferred

14-Oct-19

 

Applied
 • diploma / degree in culinary arts
 • 3-4 year experience in a senior position
 • Great culinary skills, a strong work ethic

14-Oct-19

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Computer Science
 • 10 years’ experience in IT services
 • Good English writing and speaking skills.

14-Oct-19

 

Applied
 • Communications
 • PR
 • Educational

14-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

School Nurse

BASIS International School Bangkok

กรุงเทพมหานคร

 • Nursing
 • School
 • medical

14-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • เข้าเรียนฝึกภาษาอังกฤษการขายและติดต่อลูกค้า ฟรี!
 • เงินเดือน 12,000 – 18,000 บาท และประกันสังคม

14-Oct-19

THB13k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • แมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
 • วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
 • Control and Robotics

14-Oct-19

 

Applied
 • สาขา เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
 • เทคโนโลยีดิจิทัล
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์

14-Oct-19

 

Applied
 • Thai nationality,Not over 32 years old
 • At least Bachelor’s Degree of any related field
 • Excellent in English usage skills

13-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Receptionist

Kelly Services

ยานนาวา

 • Female only and Good command in English
 • Welcome new graduated
 • Be positive, engaging and friendly in manner

13-Oct-19

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Driving Instructor Manager
 • Automotive Truck industry
 • Job in Thailand, Singapore or Malaysia

13-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Ph.D. in business administration or related area
 • Ability to publish in high-quality journals
 • Excellent teaching qualities

13-Oct-19

 

Applied
 • ประกันสังคม ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ
 • เงินเดือน : ตามตกลง
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน (วันพุธ – อาทิตย์)

13-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ฝึกอบรม
 • บุคคลฝึกอบรม /พัฒนาการเรียนรู้
 • Training

12-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เป็นกันเอง อยู่กันแบบครอบครัว รับผิดชอบต่อหน้าที่
 • เติบโตก้าวหน้า และได้พัฒนาทักษะของตัวเองในหลายด้าน
 • เพศหญิง ปริญญาตรี อายุ 20-30 ปี ใช้คอมได้และรอบคอบ

12-Oct-19

THB13k - 16k /เดือน

Applied
 • startup in education
 • operation manager
 • communication and planning

12-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Provident Fund & Health Insurance
 • Working Monday to Friday
 • Children Scholarship

11-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Early Years Teacher

Julia Gabriel Centre Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Early years teaching experience
 • Energetic, passionate, enjoys working with kids
 • Excellent spoken & written English

11-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Chinese Speaking
 • Customer Service Skill
 • Good Command of English Skill

11-Oct-19

 

Applied