• -
 • -
 • -

8 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Age 25-40 year old
 • Degree in English/Japanese language
 • English / Japanese Interpreter in Automotive

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree or above
 • Age 22-35
 • Love and have good attitude about teaching

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Appropriate degree, with UK PGCE, or equivalent
 • Minimum three years’ teaching experience
 • Competitive salary and benefit

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Managing/developing project experience
 • Business mindset
 • Collaborate work with different stakeholders

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Qualitative and quantitative knowledge
 • Sustainable development
 • Proposal development

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Teaching job with ongoing training and development
 • A multi-national workplace filled with talent
 • Flexible work schedule

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB250 - 409 /ชั่วโมง

Applied
 • Supporting on delivery computerbased exams
 • High levels of quality customer service
 • possess in a busy operational environment

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Good command in English
 • Knowledge of International School System
 • Be able to plan and teach creatively in each class

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Good English environment
 • Monthly target-based bonus (Full-time)
 • Training and career development

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน

Applied
 • Design-Thinking Process
 • UX Analysis
 • User Research and Personas

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5 years of experiences leading training team
 • Love to work in dynamic environment
 • Fun and energetic

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 - 5 years working experiences
 • Good command of English
 • Salary THB 40,000 - THB 50,000

13 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 55k /เดือน

Applied
 • Education Consultant
 • In-house Sales
 • Sales at Language school

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • administration
 • sell
 • commission

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Researcher in Korea

Main Info System

ต่างประเทศ

 • Ph.D, Doctor degree, Researcher
 • Research, Professor, English, Computer program
 • Korea, Korean, Programmer, Autoparts, Sensor

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To lead and support the formulation and implement
 • To review and establish world class standards
 • To support the development of the ISM portfolio

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • To lead the formulation and implementation of ISM
 • To establish and chair a school-wide Teaching
 • To oversee the strategic development

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Able to translate from KOREAN into Thai
 • Gaming Translation
 • 1 year experience

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree
 • 2 years of experience directly
 • IELTs band score - 6.5 and above

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • IT literate: Microsoft Office and database
 • Strong attention to detail and interpersonal skill
 • Able to organise large volumes of enquiries

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Offering Sales Support
 • Provides Service and Information to students
 • Flexible to work on shifts and weekends

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Provide administrative supports to the team
 • 3-5 years experience in customer service, training
 • Bachelor Degree or Higher in education or related

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Teaching Experience preferred
 • Flexible to work on the weekends & school holidays
 • Familiar with TOEFL IELTS syllabus

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Teaching Experience preferred
 • Flexible to work on the weekends & school holidays
 • Familiar with GED syllabus

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Teaching Experience preferred
 • Flexible to work on the weekends & school holidays
 • Familiar with Korean Lanugage class syllabus

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรม, ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 • ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความสามารถในการใช้โสตทัศนูปกรณ์ในการสอน

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • cleaning messy data, analyzing the data
 • Proficient with Excel, SQL and Tableau
 • Fluent in English is a plus

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Probability, Statistics; Python
 • other scripting languages such as R a plus
 • Databases; Algorithms; Machine learning,AWS, EMR

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Digital marketing.
 • Google Analytics, Google AdWords
 • customer segmentation targeting and tracking

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • front-end web development.
 • HTML/CSS and JavaScript/jQuery
 • Fluent in English is a plus

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาเอก
 • วิชาเอกบริหารการศึกษา
 • สื่อสารและเขียนภาษาจีนและไทยได้ดีมาก

19-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good English and Maths skills
 • Bachelor's degree ,Service Mind, Motivate Children
 • Maths Teacher Kindergarten 1to Primary 6

19-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาโท สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องด้านอาหาร
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการครัว
 • มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการและรักการสอน

19-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีทักษะการใช้โปรแกรมห้องสมุด
 • มีทักษะโปรแกรม Microsoft office
 • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน

19-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree or higher Business Admin
 • At least 3 year-experience in Operation Education
 • Experience working in Education or Hospitality

19-Feb-20

 

Applied
 • English Language Editor
 • Native English speaker or non-native English speak
 • English Teacher

19-Feb-20

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Strong knowledge of the Thai Law-Fluent in English
 • Experience in international schools desirable
 • High responsibilities, attractive salary

19-Feb-20

 

Applied
 • To implement the daily routines
 • To provide a high standard of physical
 • To ensure that all equipment, resources

19-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • BTS Line (Chong Nonsi Station)
 • Good Benefits
 • Real Estate Developer

19-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Student Counsellor (Studying Overseas UK, NZ, AU)
 • Global Company with Good Benefits
 • Work in Chiang Mai

19-Feb-20

THB25k - 45k /เดือน

Applied

School Nurse

Traill International School

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor degree of nursing
 • At least 1 year work experience
 • Strong Oral Communication Skills

19-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Excellent spoken English (Native speaker)
 • Understanding of Team Unify and Meet Manager
 • 3 years’ experience in swimming teaching

19-Feb-20

 

Applied
 • 2 years of full-time teaching experience
 • Completion of the Cambridge CELTA or equivalent
 • Teaching at either primary or secondary level

19-Feb-20

 

Applied
 • ไม่เป็นครูสอนในสถาบัน Microsoft Office อยู่เดิม
 • ยินดีเซ็นสัญญาในนามครูผู้สอนของ BetterPitch
 • มีประสบการณ์

19-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied