• •เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • •วุฒิ ปวช. - ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการผลิต หรือสาขา
 • •มีประสบการณ์ 3-5 ปี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Monthly compensation Baht 120,000 - 200,000.-
 • Please send resume to resume@nexushrm com
 • -

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Service Engineer
 • Quality inspection
 • Technical Consulting

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Production
 • Manufacturing
 • Tools

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • QA , QMS, DCC in Laboratory company
 • Maintain in All Quality system
 • Bachelor degree in Science

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • safe storage of hazardous
 • 5 safety experience in Manufacturing
 • ISO 14001

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Purchasing
 • spare part
 • Automotive part

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 35k /เดือน

Applied
 • Internal Control Manager
 • Improvement Operating Process Manager
 • Internal Control Mgr. / Improvement Process

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์
 • บริษัทสบเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัส fix 1เดือนและตามผลประกอบการอีก 1 รอบ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขา วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • 8 - 10 ปี ด้านงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมอาหาร
 • มีความรู้ด้านเทคโนโลยีการอาหาร เคมีอาหาร

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience 4-5 years
 • Language: English 90% (reading, writing and spea)
 • Age 28-35 Years old

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Minimum 5+ years manufacturing Quality experienc
 • Language: English 90% (reading, writing and spea
 • ISO 9001/TS-16949 quality system requirements

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience 7-10 years up
 • Language: English 90% (reading, writing and spea
 • Monthly production plan preparing.

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Perform and control the full audit cycle
 • Determine internal audit scope
 • Develop and execute operational risk

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Min 2 years experiences in EE HW/software design
 • CAD CATIA V5 skills
 • Self-motivated and Good team player approach

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Material and part control, Inventory control.
 • Prepare purchase orders material delivery schedule
 • Prepare purchase orders material delivery schedule

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or Master 's degree in related field
 • At lease 10 years experience in Automotive
 • Having good knowledge in ISO/IATF16949, ISO14001

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in Supply Chain for MNCs.
 • Experience in MRP / Inventory Planning.
 • Strong analytical and quantitative skills.

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • defect analysis according to TPM philosophy
 • Maintain ISO 9000, ISO 14001 ISO18001, BRC & FDA
 • Quality system management

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Have experience in Production of Chemical
 • Have experience in Polymer business
 • Bachelor degree in Chemical, Engineering,or relate

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชายและหญิง
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • สามารถเดินทางไป- กลับเองได้

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • R&D
 • Product Improvement
 • Electrical Equipment

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 5 years’ experience
 • Jovial and team player.
 • Assure the correctness of the shipping documents

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Environment Officer

Siam GS Battery Company Limited

เมืองสมุทรปราการ

 • Collect and participate in CO2 reduction activity.
 • Maintain and improve ISO14001 management system
 • Plan, implement, maintain and improve E-SFM

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 1 year experience in color or dyeing mill
 • Dynamic and professional working environment
 • Competitive salary

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Min 8 years expereince in Home appliance industry
 • Strong leadership & people manager
 • Proficiency in English

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Consult Packaging (High Salary)

Yamagata (Thailand) Co., Ltd.

เมืองสมุทรปราการ

 • จบการศึกษาปริญญาตรี
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ และมีทักษะในการการเจรจาต่อรอ
 • มียานพาหนะเป็นของตนเอง

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีสวัสดิการบ้านพักพนักงาน
 • โบนัสและปรับเงินเดือนประจำปี
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB10k - 13k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมเครื่องกล
 • บริหารจัดการงานประกันคุณภาพทั้งหมด
 • ตัดสินใจด้านคุณภาพครอบคลุมสินค้าทุกประเภท

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Equipment Engineer PC/PLC
 • C++ / C#
 • 8 Years Experience

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Great experience in Chemical - Rubber product
 • Drive sales particularly in projects
 • People management

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • วางแผนงานผลิตและควบคุมการผลิต
 • ประสบการณ์ ในการควบคุมการผลิตไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • สามารถทำงานวัน จันทร์ -เสาร์ ได้
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี / โท ด้านวิทยาศาสตร์อาหาร เทคโนโลยีชีวภา
 • ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร ที่เกี่ยวข้องกับ ระบบคุณภาพ
 • มีความรู้ในระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 5 ส

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Quality Assurance Section Manager

Bangkok Interfood Co., Ltd.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • QA/R&D Section Manager
 • QA Manager
 • R&D Manager

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor of Food Sciences, Business Management
 • Minimum 5 years in production planning function
 • Confer with department supervisors

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experiences in CAM Tools at least 2 years.
 • Good in sketch , reading & interpret drawing.
 • Smart attitude , safety mind , strong health.

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • QA
 • QC
 • ประกันคุณภาพ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or master degree
 • Science in Information Technology
 • Business Administration

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Quality Control Engineering

Fuji Tusco Co., Ltd.

เมืองสมุทรปราการ

 • Ability to work with a team
 • Good verbal and written communication skills
 • Good opportunity

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน

Applied
 • Process
 • Production
 • Mechatronic

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีภาวะผู้นำ กล้าแสดงออก
 • ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ
 • มีประสบการณ์การควบคุมการผลิตในระบบโรงงานอุตสาหกรรม

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree with related field
 • Good command of English and computer literacy
 • Have Basic knowledge of IATF16949

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ด้านงานแมชชีนเป็นอย่างดี
 • ประสบการณ์ด้านงานกลึง กัด ไส เจียรนัย งานบาลานซ์
 • มีความรู้ด้านการแปรรูปโลหะภัณฑ์ งานเชื่อมประกอบ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 8 yrs exp in Process improvement control
 • Six Sigma (Black Belt), Lean, Minitab
 • Practical of English

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรี ทางด้านเคมี
 • มีประสบการณ์การใช้เครื่อง X-Ray จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO9001 (ระบบคุณภาพ)

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female , age 35-40 years
 • Bachelor's degree or higher in engineering
 • At least 5 years experience in Quality Control

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor in Science
 • Engineer / IT/ Business Administrative
 • 3 years experience in QMR

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Factory Manager ** นิคมอุตสาหกรรมบางปู **
 • 50-70 K (Base Sarary)
 • สวัสดิการดี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Degree in Business, Economics, Statistics
 • 1-3 years working experience. Demand Planning
 • Good analytical & problem solving skills

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied