ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner

  Officer - Digital Marketing

  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • ปริญญาตรีสาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถใช้ Ms.Office และโปรแกรมสถิติต่างๆได้ดี
  • มีประสบการณ์ทางด้านการทำสื่อการตลาดออนไลน์
  INTEQC Group ( INTEQC Foods Co ;ltd .)'s banner
  INTEQC Group ( INTEQC Foods Co ;ltd .)'s logo
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานขายและการตลาด
  • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 15 ปี
  • มีวิสัยทัศน์และความสามารถตามสายงาน
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)