• ปริญญาตรี-โท สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การทำการตลาด Online อย่างน้อย 1-2 ปี
 • ทักษะความรู้สื่อ Social และสามารถเขียน Content ได้

18-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Work at Osaka, Japan
 • Welcome new graduated
 • Oversea sales and marketing

18-Oct-19

THB70k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • To sell project units
 • Advising local and International clients
 • Chinese Speaking

18-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Develop skills across a range of research tasks
 • Basic food science and sensory techniques
 • EEG work experience in neuromarketing

18-Oct-19

 

Applied
 • 2-3 years in marketing (FMCG is preferable)
 • Female aged between 32 – 38 years old
 • Leadership or Excellent Supervisory skill

18-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Multinational Company
 • Challenging Career Aspects
 • Attractive Growth Prospects

18-Oct-19

 

Applied
 • Bachelor’s degree
 • Minimum 5 years of experience
 • Moderate skills in English communication

18-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experienced in marketing manager more than 2 years
 • Knowledge about online digital marketing as well
 • Age 30-39 years

18-Oct-19

 

Applied
 • Marketing degree or 1+ years’ experience desirable
 • Strong analytical & presentation and reporting
 • Good copywriting skills with an eye for detail

18-Oct-19

 

Applied
 • Consumer Data Analyst
 • Products Analyst
 • Marketing and Sales Analyst

18-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Head of Marketing
 • Attractive Salary
 • Job in Bangkok, Thailand

18-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in marketing or related field
 • Experienced in B2B demand generation
 • Good command in English

18-Oct-19

 

Applied
 • Excellent communication both Thai & English
 • Strong Digital Knowledge, Experience in Ad Agency
 • Well-organized,Strong presentation and team player

18-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years in area of health and wellbeing programs
 • Knowledge of marketing, loyalty, data management
 • Develop content to engage insurance wellness user

18-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Digital Marketing Officer
 • Digital Marketing Officer
 • Digital Marketing Officer

18-Oct-19

 

Applied
 • Community Officer,Customer Service, Response event
 • providing a range of activities,
 • build atmosphere in center,take care and service

18-Oct-19

 

Applied
 • Experience in planning and implementing sales
 • Experience managing and directing a sales team.
 • Bachelor’s degree in business or related field.

18-Oct-19

 

Applied

Manager, Brand Management

DKSH (Thailand) Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Brand Management
 • Activation
 • FMCG

18-Oct-19

 

Applied
 • Experience in planning and implementing sales
 • Experience managing and directing a sales team.
 • Bachelor’s degree in business or related field.

18-Oct-19

 

Applied
 • E-Commerce Marketing
 • SEM and SEO concepts
 • Online campaign management

18-Oct-19

 

Applied
 • Experience in planning and implementing sales
 • Experience managing and directing a sales team.
 • Bachelor’s degree in business or related field.

18-Oct-19

 

Applied
 • recruitment, candidate, searching
 • talent acquisition
 • interview

18-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Marketing management according to the organization
 • Develop team and sales and marketing systems
 • Marketing management

18-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Digital Marketing tools
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • องค์กรคนรุ่นใหม่ Gen-Y เต็มไปด้วยการเรียนรู้

18-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Marketing, Sales, Engineering
 • Bachelor’s degree in Engineering preferred.
 • Good organizational and multitasking skills

18-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3-year experiences of marketing, banking business
 • Coordinate with finance and procurement team
 • Event & activities planning and organize

18-Oct-19

 

Applied
 • Marketing Communication both internal and external
 • Experience with supplement product
 • Good connection with PR and social media agency

18-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 years experiences in managing the projects
 • Excellent in English
 • Insurance knowledge would be plus

18-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • ประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 5 ปี
 • เข้าใจในระบบการตลาดดิจิตัล

18-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Marketing, Communication
 • Public relation
 • Corporate sustainibility

18-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 5 years working experience
 • Market analysis and feasibility study
 • Salary 30k or above

18-Oct-19

THB30k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Plan and manage digital acquisition strategy
 • Monitor and report performance of all digital MKT
 • lead acquisition team to achieve the required KPI

18-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 7+ yrs in B2B channel marketing
 • 3+yrs in Marketing Managerial Level
 • Exp from FMCG Business/ Strong command of English

18-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Communicate in English & Fitness, Cardio
 • Take decisions by yourself
 • Career opportunities - French Company

18-Oct-19

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 2-3 years experience as a PR Officer
 • Expert on Thai and English language
 • Experience managing media relations

18-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2 years Pay-Per-Click (PPC) SEM and/or SEO
 • Google AdWords and other real time bidding platfor
 • Good communication in English

18-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/ Female, Age between 30 - 35 years old
 • Exp in Health Care, Beauty Product, Spa
 • Marketing Management,Strategy, Retail Operation

18-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ในการใช้งานบริหารจัดการ Facebook Video Ad
 • ตรวจสอบความถูกต้องของวีดีโอเช่น ภาพ, ตัวอักษร
 • Adobe Photoshop , Adobe Illustrator , Adobe After

18-Oct-19

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Marketing, Business Administr
 • 2-5 year of working sales experience in Sales
 • written and spoken English (Toeic score 600)

18-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Advertising, Marketing
 • Create and update Instagram Ads, Facebook
 • Able to work under pressure and flexible time.

18-Oct-19

 

Applied

In-store Vision Manager

Nestle (Thai) Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Trade Operation
 • POSM Management
 • Trade Marketing

18-Oct-19

 

Applied
 • digital marketing
 • Social media channels
 • marketing campaigns

18-Oct-19

 

Applied

Marketing Staff (Chemistry) PT19093009

PA & CA Recruitment Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Monday-Friday 08:00-17:00.
 • Good command in English will be advantage.
 • Bachelor's degree in Chemistry.

18-Oct-19

 

Applied

Digital Marketing Specialist

M Intelligence Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Competitive salary & performance bonus
 • Flexible working hour
 • Self-Managed

18-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจงานด้านร้านกาแฟ
 • มีความเป็นผู้นำและบริหารงานด้านการทำงาน
 • มีมนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพดีและทัศนคติที่ดี

18-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การทำงานในด้านการขายหรือการตลาด 2 ปีขึ้น
 • มีรถยนต์ส่วนตัว และสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้

18-Oct-19

 

Applied
 • Master’s Degree in Marketing, Information Technolo
 • Product Development
 • Retail Banking

18-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied