ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 57 ตำแหน่งงาน
  WINNERGY MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  WINNERGY MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  Wangthonglang
  • มีความชำนาญทางด้านการตลาด
  • มีทักษะด้าน IT
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล
  WINNERGY MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  WINNERGY MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  Wangthonglang
  • มีทักษะด้าน IT และการตลาดดิจิตอล
  • มีความมุ่งมั่นในงานที่รับผิดชอบ
  • มีพลังขับเคลื่อนทีมงานเพื่อความสำเร็จขององค์กร
  Code Play Co., Ltd.'s logo

  Front-End Developer

  Code Play Co., Ltd.
  Bangkok
  • เขียนเว็บแบบ Responsive ได้
  • มีความรู้ในการจัดการ UX/UI
  • สามารถใช้ PHP, HTML5, JavaScript, jQuery, CSS, Aja
  ถัด ไป