ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  บึงกุ่ม
  • ปริญญาตรีด้านนิติศาสตร์
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านกฎหมายอย่างน้อย 5 ปี
  • มีความเข้าใจด้านกฎหมายทรัพย์สินและที่ดิน