CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (24 SHOPPING)

Web Master/Web Master

CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (24 SHOPPING)
ช่วงเงินเดือนตรงกับที่ค้นหา เงินเดือนสามารถต่อรองได้ เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น
ลงประกาศเมื่อ 22 Oct 2020

Web Master/Web Master

CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (24 SHOPPING)

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • E-commerce
 • ประสบการณ์การทำงานด้าน Web Master 2 ปีขึ้นไป
 • 18 Benefit, Bonus, Salary based on experience

รายละเอียดงาน

ความรับผิดชอบหลัก (Principal Accountabilities)

 • ออกแบบ พัฒนา ดูแล และบริหารจัดการเว็บไซต์ รวมทั้งจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
 • กำหนดรูปแบบ หรือ Concept สิ่งที่นำเสนอบนเว็บไซต์ รวมทั้งทิศทางของเว็บไซต์ในอนาคต
 • ออกแบบกราฟิก เลย์เอาท์หน้าเว็บเพจ สำหรับงาน Web Design
 • พัฒนาความสามารถของเว็บไซต์ ทางด้าน Web Programing รวมทั้งตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของเว็บไซต์
 • จัดทำเนื้อหา / ข่าว / กิจกรรม (Web Content) สำหรับนำเสนอบนเว็บไซต์
 • ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป (Web Promotion)

คุณสมบัติที่จำเป็นในตำแหน่งงาน (Job Qualifications)

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-3 ปีขึ้นไปในการพัฒนาและส่งเสริมเว็บไซต์และสื่อใหม่ๆ

ความรู้และทักษะที่จำเป็นในตำแหน่งงาน

 • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator, Flash, Dream weaver, HTML, CSS และ Java Script ได้เป็นอย่างดี สามารถออกแบบหน้า Web page ได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ 
 • สามารถใช้งาน Microsoft Excel ได้อย่างดี
 • มีความรู้เรื่องการจัดทำ Database (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

เวลาปฏิบัติงาน, วันหยุด และ วันลา

 • ปฏิบัติงาน จันทร์ - ศุกร์ ( สามารถเลือกเวลาปฏิบัติงานได้)
 • ลาป่วย 30 วัน ต่อปี, ลากิจ 7 วัน ต่อปี
 • ลาพักร้อนเริ่มต้น 6 วัน ต่อปี (ปรับตามอายุงาน) และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • ถนนสาทร ซอย 5 อาคารธาราสาทร *มีที่จอดรถสำหรับพนักงาน และผู้มาติดต่อ*
 • ไกล้รถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรี (ทางออกประตู 2) , MRT สีลม , MRT สวนลุมพินี

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ระดับเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
2 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานประจำ
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

24shopping was a business unit called “7catalog” started in the year 2000 under CP ALL management. A press release was issued for the new company "24shopping" in the year 2014 detailing our vision as, "The best service provider in Omni-Channel retailing in Thailand”. The concept of 24 hours shopping convenience Omni-channel service was offered to customers.

Our corporate goals are to seek potential new category-specific products. In addition, how to enlarge and expand the online customer database. Finally, manage catalogue operating costs, services and future e commerce. Corporate websites

------------------------------------------------------------------------------------------------------

สิทธิพนักงาน : พนักงานของบริษัทถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง และเป็นหัวใจสำคัญที่เกื้อกูลให้การดำเนินธุรกิจประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย จึงให้สิทธิพื้นฐานแก่พนักงานดังนี้ พัฒนาเสริมสร้างความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ จัดโครงสร้างตำแหน่งงานให้มีเส้นทางความก้าวหน้าในหน้าที่การงานที่ชัดเจน สวัสดิการที่ตอบสนองความต้องการของพนักงาน อาทิ ค่ารักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัว การประกันชีวิตและประกันสุขภาพพนักงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน การให้ทุนการศึกษาแก่พนักงาน และบุตรพนักงาน สวัสดิการยืมเงินกรณีผู้ป่วยใน โครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย เป็นต้น

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
ทุนการศึกษา, ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, เงินโบนัสตามผลงาน, ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)