Aluminium Systems Co.,Ltd.

Warehouse and QC Staff

Aluminium Systems Co.,Ltd.
เงินเดือนสามารถต่อรองได้
ลงประกาศเมื่อ 27 Jan 2021

Warehouse and QC Staff

Aluminium Systems Co.,Ltd.

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • วุฒิปริญญาตรีสาขาการจัดการ, การจัดการอุตสาหกรรม
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ ยืดหยุ่น สุขุม รอบคอบ
 • มีความสามารถวางแผนและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

รายละเอียดงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ทำหน้าที่ช่วยควบคุมดูแลคลังสินค้า การรับ-การจ่าย การเก็บ และการจัดส่งไปยังลูกค้า การจัดการตรวจนับสินค้าสำเร็จรูปตามระบบการควบคุมสินค้าให้มีประสิทธิภาพ จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าและวัตถุดิบ
 • ควบคุมการ รับ-จ่าย จัดเก็บ ตรวจนับสินค้าและวัตถุดิบในคลังสินค้า
 • วางแผน บริหาร สต๊อค สินค้าและวัตถุดิบให้เป็นไปตามแผนการผลิตและแผนการจัดส่งออก
 • ควบคุมการประสานงานเรื่องการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำรายงานสต๊อค รายวัน รายเดือน สรุปยอดสินค้าและวัตถุดิบคงเหลือสิ้นเดือน รวมถึงการเบิกจ่ายที่ถูกต้อง นำส่งผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • ตรวจตราดูแลทุกส่วนพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าและวัตถุดิบให้เข้าระบบ
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ.
 • ดำเนินงานภายใน STORE ทั้งระบบ
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาวางแผนการจัดเรียงและจัดเก็บสินค้า ให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
 • วางแผนการจัดส่งสินค้าให้ทันเวลา โดยประสานงานกับผู้ขนส่ง
 • ประสานงานกับบัญชี แจ้งผลการตรวจรับสินค้า การตัดสต๊อก การ QC สินค้า
 • Suppliers นัดหมายการรับสินค้า ตรวจสอบสินค้าตามเอกสารการสั่งซื้อ ทั้งจำนวน และคุณภาพส่วนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่นประสานงานกับทีมช่างและพนักงานขาย

สวัสดิการ

 • ประกันชีวิต
 • ค่า Incentive
 • บริษัทจัดให้มีการทำประกันแบบกลุ่ม และอุบัติเหตุ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัส และ การปรับค่าจ้างประจำปี

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีสาขาการจัดการ, การจัดการอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ ยืดหยุ่น สุขุม รอบคอบ
 • มีความสามารถวางแผนและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้กับทีมงาน
 • มีความสามารถทำงานภายใต้ความกดดันต่าง ๆ ได้ดี
 • มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ และทำงานเอกสารได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์งานคลังในโรงงานอุตสาหกรรมหรือประสบการณ์ด้านการจัดการคลังสินค้าหรือธุรการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ระดับเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
ไม่ระบุ
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานประจำ
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, เงินโบนัสตามผลงาน