Thai Samsung Life Insurance PCL.

Trainer/วิทยากรฝึกอบรม

Thai Samsung Life Insurance PCL.
ช่วงเงินเดือนตรงกับที่ค้นหา เงินเดือนสามารถต่อรองได้ เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น
ลงประกาศเมื่อ 15 Oct 2020

Trainer/วิทยากรฝึกอบรม

Thai Samsung Life Insurance PCL.

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านการฝึกอบรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะการอบรม และการสื่อสารได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดงาน

ภาพรวม

วิทยากรฝึกอบรม มีหน้าที่หลักในการจัดฝึกอบรม และพัฒนาตัวแทนประกันชีวิต และผู้บริหารตัวแทนประกันชีวิต ตามแผนโครงสร้างการฝึกอบรมของบริษัทฯ อีกทั้งมีส่วนร่วมในการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมของบริษัทฯ ให้ทันสมัย ตรงกับความต้องการ และส่งเสริมให้ตัวแทน และผู้บริหารตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทฯสามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้ และรวมถึงการช่วยพัฒนาเครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยสนับสนุนตัวแทน หรือผู้บริหารตัวแทน ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต หรือการบริหารทีมงาน อาทิ แบบฟอร์มตรวจสุขภาพทางการเงินของลูกค้า แบบฟอร์มวิเคราะห์ความคุ้มครอง เป็นต้น

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • เป็นวิทยากรในการจัดฝึกอบรม ตามหลักสูตรการฝึกอบรมของบริษัทฯ อย่างเป็นมืออาชีพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด
 • ติดตาม และประเมินผลการอบรม เพื่อให้มั่นใจว่าการฝึกอบรมครั้งนั้น เกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่ผู้เข้าอบรม
 • มีส่วนร่วม และสนับสนุนวิทยากรฝึกอบรมอาวุโส ในการออกแบบ และพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่ตรงกับความต้องการ และช่วยส่งเสริมให้ตัวแทน และผู้บริหารตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทฯ สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้
 • มีส่วนร่วม ในการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมของบริษัทฯ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
 • ช่วยวิทยากรฝึกอบรมอาวุโส ในการพัฒนาเครื่องมือที่จะช่วยสนับสนุนการทำงานของตัวแทน หรือผู้บริหารตัวแทน เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของฝ่ายขายอย่างดีที่สุด 
 • แชร์ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ กับทีมงานวิทยากรอย่างสม่ำเสมอ

คุณสมบัติ

 • ชาย/หญิง อายุ 35 - 45 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการฝึกอบรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์การฝึกอบรมในด้านประกันชีวิตมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะการอบรม และการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
 • มีความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีอุปกรณ์สื่อสารผ่านออนไลน์
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • ศึกษาหาความรู้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำมาใช้พัฒนาตนเอง และทีมงาน

โอกาส และความก้าวหน้าทางอาชีพ

 • โอกาสที่จะเข้ารับการฝึกอบรมดูงาน ณ ซัมซุงประกันชีวิต สำนักงานใหญ่ ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นแหล่งพัฒนาบุคคลากรด้านประกันชีวิตที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก 
 • รับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ทั้งในรูปแบบสัมมนาวิชาการ คอร์สฝึกอบรม ตามแต่จังหวะเวลา และโอกาสที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของตนเองให้ดียิ่งๆขึ้น 
บริษัทฯ จะสนับสนุน การสอบรับรองคุณวุฒิต่างๆ เพื่อเพิ่มโอกาสความก้าวหน้าทางอาชีพ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของคุณวุฒินั้นๆ ต่อหน้าที่ความรับผิดชอบของวิทยากรฝึกอบรม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ระดับเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
ไม่ระบุ
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานประจำ

ข้อมูลบริษัท

Thai Samsung Life Insurance Pcl. is a fast-growing joint venture company in Thailand with 2 leader group partners – Samsung Life Insurance: the leading life Insurer in Korea and Saha Group. We are looking for professional, challenging and highly motivated member to join our expanding business for the following positions:

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

ประเภทธุรกิจ
สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, ค่าทำงานล่วงเวลา
ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)