Fitness First (Thailand) Ltd.

Technician Fitness First /ช่างซ่อมบำรุง

Fitness First (Thailand) Ltd.
ตำแหน่งงานนี้มีการระบุเงินเดือน
ลงประกาศเมื่อ 01 Mar 2021

Technician Fitness First /ช่างซ่อมบำรุง

Fitness First (Thailand) Ltd.

ไฮไลท์เด่นของงาน

  • ช่างซ่อมบำรุง
  • ช่างเทคนิค อิเล็กทรอนิกส์
  • ช่างไฟฟ้า

รายละเอียดงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • ดูแลและซ่อมบำรุงรักษาระบบประปา ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ภายในศูนย์ออกกำลังกาย ตามสาขาที่รับผิดชอบ
  • ดูแลและซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายเบื้องต้น

คุณสมบัติ

  • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • จบการศึกษาระดับ ปวส. และปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า ซ่อมบำรุง
  • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการดูแล ซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้า ประปา แอร์ อย่างน้อย 2 ปี
  • ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่รถยนต์ มีรถยนต์ให้ใช้ในการปฏิบัติงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

Human Resources Department

Fitness First (Thailand) Ltd.

3rd - 4thFloor, Sathorn Square Office Tower.

98 North Sathorn Road., Silom, Bangrak, Bangkok 10500

Tel: 02 118 6600 , Fax :02 118 6699

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ระดับเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
อนุปริญญา
อายุงาน
2 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานประจำ
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

URGENTLY REQUIRED !!!

The No.1 fastest growth fitness company in the world Founded in UK, with 550 clubs and more than 1.2 million members worldwide, Fitness First Limited is the largest Fitness company in the world. A large part of Fitness First’s success came from Thailand where operating 32 clubs. If you’d like to grow up with the company and work in the global management system, we are looking for dynamic new team to join our company

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

ประเภทธุรกิจ
สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, ค่าทำงานล่วงเวลา, เงินโบนัสตามผลงาน