Mitsubishi Electric Kang Yong Watana Co., Ltd.

Technical salesman Udon Thani branch center/พนักงานขายทางเทคนิค ประจำศูนย์สาขาอุดรธานี

Mitsubishi Electric Kang Yong Watana Co., Ltd.
เงินเดือนสามารถต่อรองได้
ลงประกาศเมื่อ 02 Mar 2021

Technical salesman Udon Thani branch center/พนักงานขายทางเทคนิค ประจำศูนย์สาขาอุดรธานี

Mitsubishi Electric Kang Yong Watana Co., Ltd.

ไฮไลท์เด่นของงาน

  • วิศวกรรมไฟฟ้า, เครื่องกล, VRF , VRV
  • พนักงานขายทางเทคนิค
  • ช่างเทคนิค เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

รายละเอียดงาน

หน้าที่รับผิดชอบ

– นำเสนองานขายระบบ VRF
– ประสานงานร่วมกับทีมขายและวิศวกรในการตรวจสอบและส่งมอบงานให้กับลูกค้า
– ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในการให้บริการหลังการขาย

คุณสมบัติ

– ชาย อายุไม่เกิน 25-30 ปี
– ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, เครื่องกล, เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
– มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี เกี่ยวกับงานขายหรือออกแบบระบบ VRF
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
หัวหน้างาน
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
ไม่ระบุ
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม, ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, เงินโบนัสตามผลงาน, ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง