CHEMTELL CORPORATION CO., LTD.

Technical Sales Representative/เจ้าหน้าที่ขายทางเทคนิค ประจำสำนักงาน สมุทรปราการ

CHEMTELL CORPORATION CO., LTD.
เงินเดือนสามารถต่อรองได้
ลงประกาศเมื่อ 29 Nov 2020

Technical Sales Representative/เจ้าหน้าที่ขายทางเทคนิค ประจำสำนักงาน สมุทรปราการ

CHEMTELL CORPORATION CO., LTD.

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • ประสบการณ์ อย่างน้อย 1-2ปี งานขายด้านสิ่งแวดล้อม
 • มีความรับผิดชอบสูง การจัดการแผนงานและเป้าหมายที่ดี
 • มีรถยนต์เป็นของตนเอง

รายละเอียดงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • วางแผนงาน สำหรับ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพื่อสร้างยอดขายตามที่บริษัทกำหนด
 • ติดต่อเข้าพบลูกค้า เพื่อนำเสนอ สินค้า  ทำการทดลอง และปิดงานขาย
 • สามารถเดินทางไปปฎิงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
 • ประสานงานกับทางลูกค้า และเข้าพบเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที
 • จัดเตรียมแผนงาน การทำงาน รวมทั้งประมาณการยอดขาย รายลูกค้าและกลุ่มอุตสาหกรรมประจำเดือน ไตรมาส ปี
 • ประชุม สรุปผลการดำเนินการในรอบเดือน/ไตรมาสที่ผ่านมา 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ : ชาย/หญิง- อายุ : 22-28 ปี
 • วุฒิการศึกษา : ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี/สิ่งแวดล้อม , คณะวิทยาศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้พื้นฐานหรือ ประสบการณ์เกี่ยวข้องกับงานขาย สินค้า ด้าน ระบบบำบัดน้ำ สิ่งแวดล้อมสะอาด อย่างน้อย 1-2 ปี
 • ยินดี พิจารณา นักศึกษา จบใหม่
 • มีความรับผิดชอบสูง การจัดการแผนงานและเป้าหมายที่ดี  ทักษะในงานขาย อีกทั้ง สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกได้เป็นอย่างดี
 • มีรถยนต์เป็นของตนเอง และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

สวัสดิการ

 • คอมมิชชั่นตามผลการทำงาน
 • โบนัสประจำปี ตามผลประกอบการบริษัท
 • ค่าโทรศัพท์/ค่าน้ำมัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุรายปี
 • ตรวจสุขภาพประจำปี

สถานที่ทำงาน : ประจำสำนักงาน ลาซาล สมุทรปราการ 

บริษัท เคมเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
10/11 อาคาร ลาซาลทาวเวอร์ ชั้นที่ 9 ห้องเลขที่ 9/1 หมู่16 ถนนศรีนครินทร์
ตำบลบางแก้ว  อำเภอบางพลี  จังหวัด สมุทรปราการ 10540

Website : www.chemtellcorp.com

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ระดับเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
ไม่ระบุ
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานประจำ
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

บริษัท เคมเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Chemtell Corporation Co.,Ltd) ดำเนินธุรกิจในการป็นผู้นำเข้าเและจัดจำหน่าย สินค้าเคมีภัณฑ์ สำหรับใช้ในระบบ บำบัดน้ำ สิ่งแวดล้อมสะอาด รวมถึง เคมีภัณฑ์ที่ใช้ โรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ  บริษัท มีความต้องการ บุคคลากรเพื่อร่วมงานกับทางบริษัทเพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต  โดยมีคุณสมบัติที่ต้องการดังนี้

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น, ค่าตอบแทนพิเศษ, ประกันชีวิต, เงินโบนัสตามผลงาน, ค่ายานพาหนะ, ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)