Legacy Corp Co., Ltd.

System Analyst /ผู้ช่วยผู้บริหาร(System Analyst)

Legacy Corp Co., Ltd.
ช่วงเงินเดือนตรงกับที่ค้นหา เงินเดือนสามารถต่อรองได้ เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น
ลงประกาศเมื่อ 11 Sep 2020

System Analyst /ผู้ช่วยผู้บริหาร(System Analyst)

Legacy Corp Co., Ltd.

ไฮไลท์เด่นของงาน

  • รับ Project จากผู้บริหารและดำเนินการจัดทำ
  • เพศหญิง อายุ 28-37 ปี
  • มีประสบการณ์ในงาน SA,ฺBA,Project Manager

รายละเอียดงาน

หน้าที่รับผิดชอบ

- วิเคราะห์และรวบรวมความต้องการของ Business User เพื่อใช้ในการออกแบบระบบ

- นำเสนอทางเลือกที่เหมาะสมกับระบบที่พัฒนาให้กับ User เป็นที่ปรึกษาในการออกแบบ

ระบบ
Software

- ควบคุม ดูแลการทำงานของทีม IT ให้ผลิตผลงานที่ถูกต้อง ตรงตามการออกแบบ และตรง

ตามเวลาที่กำหนด

- ทำงานใกล้ชิดกับ MD และแผนก IT เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่า Project ที่พัฒนาจะเป็นไป

ตาม
Business Requirement ขององค์กร

- ประสานงานกับ Outsource ด้าน IT เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันที่ราบรื่น บริการที่ดี และ

เป็นที่พึงพอใจแก่
User

- จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบระบบต่างๆ เช่น Requirement Spec, Data

Dict, DFD, ERD, UML, Program List, Program Flow, Application Spec

- ช่วยควบคุมดูแลการติดตั้งระบบ รวมถึงการทดสอบระบบให้ได้คุณภาพและตรงตามความ

ต้องการของลูกค้า ก่อนส่งมอบงานให้แก่
User

- เสนอแผนการพัฒนาระบบ (Project Plan) ที่เหมาะสม เพื่อใช้ปฏิบัติงานภายในทีมงานที่

เกี่ยวข้อง

- ดูแล และจัดการ Resource ที่มี ให้ทำงานที่เหมาะสม และ ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น

รวมทั้งลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในทีมงาน

- ประสานงาน/ แสดงผลงาน/ รายงานสถานะความคืบหน้าของงาน ต่อ MD

คุณสมบัติ

1.เพศหญิงเท่านั้น อายุ 28-37 ปี

2.วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ด้าน IT หรือเกี่ยวข้อง

3.มีประสบการณ์ในงาน SA,ฺBA,Project Manager อยากเติบโตในสายงานบริหารมากขึ้น

4.มีความละเอียดรอบคอบและมีทักษะในการวิเคราะห์/แก้ไขปัญหา,สรุปเหตุผลได้ดี

5.มีทักษะการติดต่อสื่อสารและการประสานงานและติดตามงานได้เป็นอย่างดี/มี EQ สูง

6.บุคลิกภาพโดยรวมดี มีความคล่องแคล่ว/กระตือรือร้น และรักการเรียนรู้

7.มีความรับผิดชอบสูง/มีการทำงานที่มุ่งเน้นเป้าหมาย

8.สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทางธุรกิจได้ในระดับปานกลาง-ดี

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ผู้จัดการ / อาวุโส
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
5 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานประจำ

ข้อมูลบริษัท

ตำนานบทใหม่ของธุรกิจ เครือข่าย ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อคุณภาพชีวิต และธุรกิจที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง เรามีความตั้งใจที่จะสร้างอีกหนึ่งมิติของ ธุรกิจเครือข่ายให้เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตที่มั่นคง

NEVER START A BUSINESS JUST TO MAKE MONEY. START A BUSINESS TO BUILD A LEGACY.

Vision
เลกาซี่คือตำนานบทใหม่ของธุรกิจเครือข่าย เรามองว่า “นักธุรกิจเครือข่าย”เป็นเจ้าของเครือข่ายอย่างแท้จริง

Mission
เราจะดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคง ยั่งยืน ด้วยคุณธรรม จรรยาบรรณที่เข้มแข็ง และส่งมอบ สินค้า-บริการที่พัฒนาคุณภาพชีวิต

Commitment
เราจะส่งมอบสินค้าที่ดีและมีคุณภาพ เราพร้อมรับฟังเสียงสะท้อนจากนักธุรกิจ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เราจะสนับสนุนส่งเสริม

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, เงินโบนัสตามผลงาน, ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)